onsdag, april 12, 2006

Det brittiska sättet att levaHade man kunnat fråga Joseph Conrad om bombdåden i London hade han förmodligen sagt att det finns en logik i att döda oskyldiga människor på måfå. I sin roman, Anarkisten, låter Conrad en rysk diplomat säga att man måste angripa de mest heliga föreställningar i samhället för att lyckas. Diplomaten beordrar sina agenter att spränga det kungliga observatoriet i Greenwich eftersom vetenskapen är något som tycks stå över all debatt. Att spränga en byggnad som är till för att studera himlen kan förefalla så vansinnigt att det borde chockera varje civiliserad människa. Och det är naturligtvis i den mentala chocken som hela poängen ligger. Tanken att man kan förändra världen med hjälp av spektakulärt våld är också det som förenar Al Qaida med de ryska nihilisterna från 1900 talets början menar den brittiska idehistorikern John Gray.

För Gray är Al Qaida ingen återgång till medeltida tänkande utan tvärtom ett modernt fenomen. Föreställningen om att ett revolutionärt avangard kan förändra världen har inga föregångare i islamsk idéhistoria. Gray menar att Al Qaida har sina rötter bland de europeiska tänkare som motsatte sig upplysningen. Just det faktum att den radikala islamismen motsätter sig förnuftet visar att den är en modern företelse skriver Gray i Al Qaieda and what it means to be modern (faber and faber).

”Den medeltida världen må ha varit förenad av tro men den föraktade inte förnuft. Dess världsbild var en fusion av grekisk rationalism med judisk-kristen teism.”Tron på att världen kan stöpas om genom en viljeakt hör lika mycket till den moderna världen som upplysningens tro på en universell civilisation baserad på förnuft menar Gray.

Men tron på att världen kan förändras med hjälp av våld delas också av den amerikanske presidenten. Demokratin ska växa fram ur gevärspipor och bombluckor. Sett på det viset blir Al Qaida och Bushadministrationen mer av idéhistoriska tvillingar än svartvita poler.

Även utanför det idéhistoriska elfenbenstornet är det uppenbart att al Qaida och USA mer är speglingar av varandra än motsatser. Terroristernas attack i New York, Madrid eller London är ett återsken av den bombtaktik västmakterna ofta använt sig av. USA och Storbritannien hoppades kunna störta Saddam Hussin genom göra livet odrägligare än någonsin för irakierna. Därför bombande man sönder iraks vatten- och elverk under större delen av nittiotalet och förbjöd import av nödvändiga reservdelar trots att man visste att ett stort antal civila, inte minst barn, dog av förorenat vatten.

De som står bakom attackerna i London och Madrid hade väskor med sprängmedel i stället för bombplan eller missiler. Deras attacker dödade inte lika många människor men även deras syfte är att vända folket mot regeringen och dess politik. Och eftersom bombningarna i Madrid fick bort de spanska trupperna från Irak kan man säga att den moderna nätverksterrorismen visat sig vara effektivare än de amerikanska straffbombningarna av Irak. Vansinnet är en hägring.

Tony Blair talar orwellskt om att han ska försvara det brittiska sättet att leva. Så länge det handlat om irakiska eller muslimska liv verkar inga offer ha varit för stora. Silvio Berlusconi var däremot snabb med att upprepa att han ska dra tillbaka italienska trupper från Irak. Viljan att försvara det italienska sättet att leva är uppenbart inte lika stark.

Inga kommentarer: