söndag, april 02, 2006

På de rika ländernas villkor300 miljarder dollar! Så mycket rikare kommer världen att bli om man tar bort alla handelshinder för jordbruksprodukter. Det menar i alla fall Världsbanken i en ny studie som publiceras inför Världshandelsorganisationens (WTO) möte i Hongkong.

Det är naturligtvis ingen slump att studien kom nu. Den rika världens representater brukar vifta med den ena eller andra studien som visar att frihandel är jättebra när det är dags för förhandlingar. Problemet med de flesta av dessa studier är att de mer bygger på antaganden än analyser av vad som faktiskt hänt. De flesta utvecklade länder har tillämpat en protektionistisk politik för att utvecklas.

Ska man tro Ha-Joon Chang, som forskar i ekonomisk historia vid universitet i Cambridge, kan de rikas råd i stort sett sammanfattas med en enda mening: Gör inte som jag gjorde utan gör som jag säger. I dag råder IMF och Världsbanken utvecklingsländerna att tillämpa en liberal politik och att införa institutioner och lagar man menar gynnar tillväxten. Denna strategi har dock formulerats utan att man dragit den minsta lärdom av den faktiska utvecklingen, anser Chang som efter en minutiös genomgång av västvärldens väg till välstånd hävdar att nästan alla länder skyddat sina framväxande industrier med hjälp av tullar och subventioner (med Schweiz och Holland som möjliga undantag).

Dessa tullar var oftast betydligt högre än de dagens u-länder har eller har haft, påpekar Chang i en bok med den provocerande titeln "Kicking away the ladder".

Trots att USA var världens mest protektionistiska land 1800-1920 var dess tillväxt högre än i något annat land. I de flesta länder har staten också haft en ytterst aktiv roll när det gäller att ta initiativet till industriprojekt och teknikutveckling. Chang menar även att dagens utvecklingsländer har betydligt bättre institutioner än vad de rika länderna hade när de befann sig på motsvarande nivå.

Det behöver inte vara en nackdel att kräva att ett land till exempel upprättar en riksbank eller inför demokrati, men när ett fattigt land tvingas anställa utländska patentingenjörer för att leva upp till internationella avtal blir det mindre mindre pengar över till utbildning och andra oundgängliga investeringar. Goda institutioner är mer ett resultat av utveckling än en orsak till den. Frihandel predikas främst av dem som efter en framgångsrik protektionistisk politik leder den tekniska och ekonomiska utvecklingen, menar Chang.

Genom att förespråka frihandel, en liberal stat och goda institutioner försöker de rika länderna i praktiken "sparka undan stegen" för de fattiga så att de inte ska kunna ta samma väg. Dessa slutsatser leder Chang till att formulera tre råd: IMF och Världsbanken bör basera sin utlåning på att det som man idag betraktar som en dålig politik (till exempel tullar och statlig inblandning) inte alls är dåligt, att man bör erkänna att det inte finns en bra politik som alla bör följa. Världshandelsorganisationens regler bör också skrivas om så att det blir tillåtet att införa bland annat tullar och subventioner för att utveckla industrier.

Fakta/Ha-Joon Changs "Kicking away the ladder. Development Strategy in historical perspective" är utgiven av Anthem Press. Den är inte översatt till svenska.

Publicerad i Kristianstadsbladet

Inga kommentarer: