onsdag, april 19, 2006

Skapa ett jämlikhetsindex


År efter år visar internationella jämförelser - som FN:s Human poverty index 2001 (HPI) - att Sverige ligger i topp när det gäller jämlikhet.För den svenska arbetarrörelsen är det trevligt att få bekräftat att man lyckats bra i förhållande till sina kollegor men i det fortsatta arbetet mot sociala orättvisor är den här typen av statistik knappast användbar.

Att Sverige är jämlikt i förhållande till andra rika länder betyder ju inte att vi är på rätt väg. Det kan ju mycket väl vara så att ojämlikheten ökar i Sverige fast inte lika snabbt som i utlandet. Paradoxalt nog riskerar därför internationella jämförelser av jämlikheten att kunna användas av de som verkar för ökade klassklyftor.

Med hjälp av nationell statistik över arbetslöshet, lönenivåer, disponibel inkomst och andra faktorer som påverkar jämlikheten kan man göra jämförelser bakåt i tiden men de olika siffrorna kan vara motstridiga och det är ganska komplicerat, inte minst för stressade journalister och opinionsbildare, att få ett samlat grepp om utvecklingen.

För att komma tillrätta med det har franska fackföreningar tillsammans med enskilda forskare och organisationer som arbetar för social rättvisa kommit på en lösning som LO genast borde ta efter. Med inspiration bl a från börsen har man helt enkelt sammanställt ett sextiotal faktorer som påverkar jämlikheten i samhället och skapat en socialt index. Man har döpt det till Bip 40 för att markera att det ska konkurrera om medias uppmärksamhet med Cac 40 som är indexet för de största franska börsbolagen. I Bip 40 ingår både kvantitativa och kvalitativa undersökningar och bygger främst på redan tillgänglig statistik. De övergripande faktorerna man följer är (naturligtvis) arbete, arbetsmiljö, inkomster, fattigdom, hälsa, utbildning och kriminalitet.Det franska indexet går från 0 till 10. Det lägsta observerade värdet under de år man valt ut, då jämlikheten var som störst, ger man siffran 0. Siffrorna kan sedan presenteras var för sig eller som ett medeltal.

Bip 40 ger en indikation om vad som krävs för att ojämlikheten i det franska samhället ska minska till 1980 års nivå och visar när under de gångna tjugo åren som försämringarna varit som störst.Hur de olika faktorerna ska värderas är en öppen fråga men att inkomstnivåer och sysselsättning får dubbelt så stor vikt som t. ex utbildning tycker jag är en ganska rimlig värdering. Så gör också FN när man konstruerar sitt HPI.

Naturligtvis finns det ett inslag i subjektivitet i sådana här konstruktioner. Och att sätta en siffra på något så komplext som ojämlikhet är innebär naturligtvis att man förenklar verkligheten. Men samma kritik kan riktas emot både börskurser och BNP siffror som media dagligen bombarderar oss med. Skillnaden är att de siffror som vanligtvis får störst uppmärksamhet inte är de som fokuserar på vad som är viktigt för vanligt folk.

Ett svenskt jämlikhetsindex skulle kunna bli ett kraftfullt och billigt instrument för arbetarrörelsen att få media att fokucera på rätt frågor.På www.cerc-association.org finns mer detaljerad information på franska om hur Bip är konstruerad.

Publicerad i Lo-Tidningen

Inga kommentarer: