fredag, juni 30, 2006

Slutreplik till Nydahl


För alla som oroas över Irans president Ahmadinejad - en man som enligt Thomas Nydahl i Kristianstadsbladet bland annat strävar efter ett ”totalt krig” och vill förbjuda ”nöjen” - kan det vara bra att veta att den iranske presidenten har mindre makt än den svenska riskdagens talman. Han har till exempel ingen makt över armén eller kärnkraftsprogrammet.
Att störta Ahmadinejad med hjälp av petitioner i Sverige kan bli svårt då iranierna gillar honom. En iransk professor i statskunskap som The Guardian nyligen citerade trodde att stödet låg på 70 procent. Det beror inte bara på att han stått upp mot frihetens försvarare i Washington och Paris. Ahmadinejad är populär för att han verkar okurrumperad och har kritiserat ledande prästers privilegier. Bilden av Ahmadinejad som de reaktionära mullornas man skulle också förstöras om man berättade att han försökt att göra det möjligt för kvinnor att gå på fotbollsmatcher. Presidenten råkar vara tokig i fotboll.
Det mest betryggande är att Ahmadinejad aldrig hotat Israel. Det är ett missförstånd som skapats av en felaktig översättning och illvilja från press och politiker i väst. Ahmadinejad har aldrig sagt att han vill se Israel ”raderat från kartan”. Det finns inte ens ett sådan idiomatiskt uttryck på persiska. New York Times har erkänt att det rör sig om en felöversättning men intresset att dra några konsekvenser av det bland opinionsbildare har varit obefintligt. Bara en bråkdel av alla som fördömt Iran efter Ahmadinejad tal har förmodligen ens läst den felaktiga översättningen. Då hade man av kontexten kunnat se att Ahmadinejad uttalade en vag förhoppning om ett framtida regimskifte i Israel. Det var dessutom inte hans egna ord utan ett citat från Khomeini. Man hetsar plötsligt över en mening som iranska ledare citerat sedan 1979! Iranska UD har gång på gång dementerat att Ahmadinejad skulle ha sagt att man vill utplåna Israel. Men det är inget som intresserar oss i västvärlden som ända sedan antiken vetat att det är vi som är civiliserade och de som är barbarer. Man kan undra hur vår självbild skulle påverkas om vi inte hela tiden hade svartmuskiga monster som Ahmadinejad att förfasa oss över.

(Jag har en längre artikel om den felöversätta Ahmadinejad på http://pierregilly.blogspot.com/2006/07/den-felversatta-ahmadinejad.html )

Inga kommentarer: