torsdag, september 21, 2006

Bistånd, bluff och behov


Ibland kan det se ut som det regnar manna från himlen. Ta förra årets beslut att skriva av 100 procent av 18 fattiga länders multilaterala skulder. Ett par signaturer och 40 miljarder dollar i skulder är väck. Finansministrarna från världens sju rikaste länder som enades om detta beskrev det som ”historiskt” beslut och en ”ny start”.

Och nog behövs pengarna till annat. Idag använder länderna söder om Sahara fyra gånger mer pengar till att betala skulder än till utbildning och hälsovård.

Det är som efter ett häftigt oväder. Trycket lättar och det känns plötsligt lättare att andas. Solen tittar fram och världen verkar inte lika cynisk längre. Även krigspresidenten Bush kan fatta bra beslut ibland hör jag någon säga.

Men det finns inga fria luncher och det regnar aldrig manna från himlen. Den rika världen har inte skjutit till några pengar. Det handlar om en bokföringsteknisk manöver där biståndspengar används för att stryka skulder. Lånen till privata banker, som utgör den större delen av de 2500 miljarder dollar som syd är skyldig nord, berörs inte. Skuldavskrivningen är inte heller villkårslös. De arton länderna har förbundit sig att föra en nyliberal politik, privatisera offentlig service och tillåta utländska företag att ta över viktig samhällsservice som distributionen av vatten. En del menar att detta kommer att leda till att mer pengar förs över från syd till nord än tidigare.

Ett riktigt ”historiskt framsteg” vore om EU och USA slutade subventionera sitt jordbruk med runt 300 miljarder dollar om året. En del ekonomer menar att tredje världen skulle tjäna två miljarder dollar om dagen på ett sådant beslut. Att stryka skulder utan att skapa jämlikare förutsättningar för handel med jordbruksvaror är meningslöst på sikt.

En verklig ”ny start” för tredje världen vore också om vi slutade plundra den på människor. Förr hämtade vi slavar, nu tömmer vi kontinenten utbildade. På bara sex år har till exempel antalet läkare som flyttat från Ghana till Storbritannien tredubblats. Enligt en rapport från den oberoende organisationen Save the Children har Storbritannien sparat 97 miljoner euro i utbildningskostnader bara på att locka över 300 läkare från Ghana sedan 1999. Totalt kommer över 9000 läkare i Storbritannien från Afrika söder om Sahara, så i praktiken subventionerar den fattigaste delen av världen den rikaste med enorma belopp.

Både Storbritannien och USA planerar att även fortsättningsvis lita till importerade läkare och sjuksköterskor. I USA beräknar myndigheterna att man kommer att behöva en miljon fler sjuksköterskor fram till år 2012, vilket inte hindrade landets sjuksköterskolor förra året från att avslå 150 000 ansökningar.

En trevlig gest vore också om det biståndet verkligen hamnade där det behövs. Idag är det västerländska företag och konsulter som får det mesta av biståndspengarna, visar en undersökning av den oberoende organisationen Action Aid. Enligt deras beräkningar kommer över sextio procent av biståndspengarna tillbaka till givarländerna på detta sätt. Värst är USA och Frankrike, vars bistånd till nästan 90 procent hittar tillbaka till hemlandet.

Inga kommentarer: