onsdag, september 06, 2006

Flyktsoda


Det är lätt att glömma bort att andas när man läser Marcus Birros nyaroman Flyktsoda (Tre böcker). Livet går inget vidare för den medelmåttiga skådespelaren Lukas Destino. Efter allt längre perioder av arbetslöshet får han till slut en roll i en pjäs som turnerar runtom i Sverige en månad men utnyttjar inte chansen. Sedan går det sämre. Och så bär det brant utför. Lukas super bort flickvän, arbete, vänner, bostad och till slut sig själv. De enda gånger Lukas visar upp viljekraft och påhittighet är för att underhålla sitt drickande. Han sprutar in sprit i apelsinklyftor för att dölja sitt missbruk och kränger öl påskolgårdar för att dryga ut bidraget.Ett par korta ljuspunkter ändrar inte helhetsbilden: Detta är en av de otäckaste romaner jag läst. Ingemar Bergman är en muntergök ijämfört med Marcus Birro. Flyktsoda är en själs avvecklingshistoria.En lysande studie i utanförskap och alkoholism och massaker på denromantiska konstnärsmyten. Eller livet som en fimp i en pissränna för att tala Birroska.

Publicerad i LO-Tidningen

Inga kommentarer: