fredag, september 08, 2006

Nya regler för ointresserade


Bokföring. Det låter lika kul som bukfetma, nageltrång eller rotfyllning. Man frestas nästan att förlåta de direktörer som försvarar sig mot fiffelanklagelser med att de aldrig varit intresserade av bokföringsdelen. Vem bryr sig, bortsett från blodlösa revisorer? Inte media i alla fall: den nya bokföringsnorm som EU införde den första januari 2005 gled förbi i stort sett obemärkt.International Accounting Standards Boards (IASB) ska korrigera demissförhållanden som uppdagades i Enronskandalen säger de som försvarar förändringen.

Kritiker som den franska bokföringsprofessorn Jacques Richard dömer ut det som ett beställningsverk från storföretagen.Med de tidigare reglerna var företagen tvungna att varna för potentiella förluster i sin bokföring medan potentiella vinster inte fick tas med innan de förverkligats. Med de nya reglerna är det möjligt för företagsledningen att kvitta potentiella värdeförluster motpotentiella värdevinster. IASB ger företagsledningen större handlingsfrihet att presentera ett resultat som passar dem samtidigt som risken för att företagen kommer att skötas mer kortsiktigt ökar.Aktieägare och företagsledning är inte intresserade av bättre information utan av makt att på konstgjord väg öka sin bonus och rikedom, skriver Richard i en lång artikel i Le Monde Diplomatiques novembernummer.

Publicerad i LO-Tidningen

Inga kommentarer: