måndag, oktober 16, 2006

All religion leder till fundamentalism


Den brittiska evolutionsbiologen Richard Dawkins har inte mycket till övers för Gud, Allah, Jahve eller vad han än kallas för. Dawkins senaste bok, The God Delusion är en frän, systematisk och välargumenterad uppgörelse med alla former av gudstro.
Han menar att all religion leder till fanatism och står för inhumana värderingar. Jahve är kvinnofientlig, homofobisk, uppmuntrar till folkmord och en grymhet i allmänhet. Också nya testamentets gud och Koranens får sig en rejäl omgång av Dawkins även om det inte hör till hans mer originella kritik.

Men varför är det så vanligt att folk tror på gud? Borde inte det naturliga urval som evolutionsbiologer tror på ha sorterat bort de gener som gör människan benägen att tro på övernaturliga fenomen? Ur ett evolutionsperspektiv borde tro på högre makter vara ett slöseri med energi, kan man tycka. Dawkins svar är att religion uppkommer som en bieffekt av mentala egenskaper som är viktiga för oss av andra anledningar. Det finns flera versioner av denna förklaring. En är att barn som har en fallenhet att tro på vad deras föräldrar säger historiskt sett överlevt oftare än de mer skeptiska (genom att till exempel inte äta vissa "förbjudna" bär).
Dawkins menar att det inte är religionen utan generna som lär oss vad som är moraliskt. Altruism och empati har sin grund i evolutionsbiologin: den som tar bäst hand om sina barn, syskon och andra släktingar har haft störst förutsättningar att föra sina gener vidare. Dawkins presenterar en rad olika lösningar på hur moralens biologiska grunder kan förklaras.

Det mest spännande argumentet kommer dock från Harvardbiologen Marc Hausers nya bok Moral Minds: How Nature Designed our Universal Senese of Right and Wrong som Dawkins refererar till flitigt. Det som skiljer Hauser från många andra forskare som analyserar människans moral är att han faktiskt gjort statistiska översikter och psykologiska experiment. Utan att gå in på detaljerna visar det sig att folks uppfattning vad som är moraliskt knappt skiljer sig åt oavsett om man bor i New York, Bombay, Bagdad eller Amazonas djungel och inte varit i kontakt med det vi kallar det moderna samhället. Vad man anser moraliskt påverkas inte av vilken gud man tror på eller om man är ateistisk.

Att moral är något vi är förprogrammerade för, ungefär som vår språkförmåga, förklarar också varför det inte finns något som tyder på att troende människor skulle vara mer moraliska än ateister. (Även om det finns en studie som visar att nyfrälsta har högre skiljsmässofrekvens än ateister.)
Dawkins delar den amerikanske fysikern och nobelpristagaren Steven Weinberg syn: "Med eller utan (religion) har du goda människor som gör goda saker och onda människor som gör onda saker. Men för att goda människor ska göra onda saker krävs religion."
Dawkins skriver om den israeliska psykologen George Tamarin vars studier styrker Weinbergs uppfattning. I Tamarins studie fick israeliska skolbarn mellan åtta och fjorton läsa ett stycke ur bibeln som handlade om Jerikos förstörelse. I guds namn dödas alla män, kvinnor, barn, djur och hela staden sätts i brand. 74 procent höll helt eller delvis med om att det var rätt att döda Jerikos invånare. När en annan grupp fick läsa samma text, men där man bytt ut Joshua mot General Lin och Israel med kinesiskt kungarike, tyckte bara 7 procent att folkmord var rätt.
The God Illusion är ett mästerverk, vida bättre än Ingemar Hedenius Tro och Vetande, och kommer förhoppningsvis snabbt att hitta en svensk förläggare.

Publicerad i Sundsvalls Tidning

4 kommentarer:

Mattias sa...

Du skriver mycket tänkvärt i olika fora, men som inbiten party pooper måste jag undra varpå du stödjer dig när du menar att språkförmågan är medfödd? Därom råder väl näppeligen konsensus? Chomsky - innatismens fader i många avseenden - tvangs ju ägna sig åt kritik av sitt lands utrikespolitik för att hantera sin besvikelse över att den generativa grammatiken inte blev det nya testamente han väntat sig.

Pierre Gilly sa...

Hej PPM,
Jag är ju inte lingvist, men jag tror att Chomskys syn är rätt utbredd. Jag ska kolla upp det. Frågan är intressant i sig själv men har, tror jag, egentligen ingen betydelse för frågan om vi skulle vara riggade med ett moraliskt sinne. Den teoroin är bildad i analogi med Chomskys men de är inte beroende av varandra. Berörde också ämnet senast i krönikan Aplogik.

Mattias sa...

Jag råkar vara lingvist, och blev lite nyfiken när du skrev i din krönika Aplogik att språkförmågan är infödd. Kan du nämna en bred palett av konkreta figurer som menar det, så ger jag mig - man lär så länge man lever!

Pierre Gilly sa...

Det var i recensionen av The God Delusion jag talade om språket. Aplogkrönikan handlar om värderingar.
Wikipedia skriver så här: "Chomsky's ideas have had a strong influence on researchers investigating the acquisition of language in children, though some researchers who work in this area today do not support Chomsky's theories, often advocating emergentist or connectionist theories reducing language to an instance of general processing mechanisms in the brain."
I recensionen borde jag allstå ha skrivit typ:
"Att moral är något vi är förprogrammerade för, ungefär som vissa forskare menar att vår språkförmåga är, förklarar också varför det inte finns något som tyder på att troende människor skulle vara mer moraliska än ateister."
Jag tror Jerry Fodor har jobbat med Chomskys idéer och evolutionsbiologen Marc Hauser.