fredag, oktober 27, 2006

Sverige bäst i världen. Nästan.Sverige är världens tredje mest konkurrenskraftiga ekonomi, visar World Economic Forums senaste rankinglista. Det är bara Schweiz och Finland som ligger före. Den borgerliga regering som nu tar över kommer alltså att få det svårt att förbättra Sveriges relativa konkurrenskraft ytterligare. Frågan är om det ens är nödvändigt.

Ett enkelt sätt se hur det går för Sverige är att skaffa tidskriften The Economists bok Pocket World in Figures (Finns på Akademibokhandeln eller Bokus för under 200 spänn). Den innehåller en massa siffror som media av olika anledningar sällan uppehåller sig vid.

Där kan man till exempel se att det bara finns nio länder i världen som är rikare än Sverige (BNP per capita). En del hävdar att det är ett tecken på att det gått utför med Sverige. 1970 låg vi på fjärde plats bland OECD-länderna. Men ser man på vilka länder som ligger före idag så inser man snabbt att listan innehåller namn som inte är relevanta. De tre första, Luxemburg, Bermuda och Kanalöarna, är små skatteparadis. På fjärde plats ligger Norge, tack vare sin olja.

Av de fem länder som återstår är två rätt lika Sverige som samhällsmodell (Danmark och Island). Faktum är att alla industriländer Sverige konkurrerar med (utom Danmark, Schweiz, USA och Irland) internationellt producerar mindre än oss. Att svenskar producerar mer än till exempel japaner och tyskar hindrar oss dock inte från att se oss själva som soffpotatisar och dem som arbetsmyror.

Att svensken är flitig visar sig också i att vi exporterar enormt mycket mer varor och tjänster än vi importerar. Överskottet uppgår till 27 miljarder dollar. Det är nästan 200 miljarder kronor eller 22 000 kronor per person! När Sverige hade ett underskott i handeln med omvärlden på sjuttio och åttiotalet skrevs det massor om hur vi levde över våra tillgångar men idag är det knäpptyst om att vi faktiskt lever betydligt snålare än vad vi behöver.

The Economists lilla pocketbok innehåller statistik från en massa områden och i många av de viktigaste återfinns Sverige bland de fyra–fem bästa länderna i världen. Det gäller FN:s mått på ekonomisk välfärd (Human Development Index), jämlikhet, u-hjälp, och hur pass snabba vi är på att utnyttja ny teknik (Innovation Index). Sverige lägger ut näst mest i världen på forskning och utveckling per capita (Etta är Israel som har en stor militär forskning). Det är bara Luxemburg och Schweiz som tar fler patent per invånare än oss. Sverige är sällan bäst i världen men vi är ofta rätt nära. Den slutsats man kan dra av detta är att höga skatter och ett generöst välfärdssystem inte behöver undergräva ett lands konkurrenskraft.

Publicerad i LO-Tidningen

2 kommentarer:

Rabiestsaren sa...

Då är det desto märkligare att just The Economist konsekvent har utmålat Sverige som ett land på gräns till avgrunden. Är deras ideologiska glasögon så grumliga att inte ens deras egna siffror förmår tjäna som luddfri rengöringsduk (för att tråckla in sig ordentligt i metaforer)?

Pierre Gilly sa...

Det kanske beror på att artiklarna i The Economist är osignerade. De beställer en artikel av (frilansande, tror jag) journalist och sedan skriver de om den på redaktionen. Ansvaret tunnas ut när det är en grupp som står bakom. Å andra sidan är ju både signerade och osignerade ledare i svenska tidningar ganska jämnusla när det handlar om att berätta hur det står till med svensk ekonomi.