lördag, november 11, 2006

Alla är vi nollorBrukar du bli hemskt nervös bara av tanken på att tala inför en grupp? Det beror på att du är självupptagen. Du fantiserar för mycket om hur andra kan uppfatta dig i stället för att koncentrera dig på det du ska säga. Om du slutar att vara så egotrippad kommer det att gå lättare.
Självupptagenhet är vår tids stora problem.

Mycket av suckandet runt om i stugorna kommer av att folk har en överdriven tro på sin egen betydelse. Och som en följd av detta, att folk tycker att de är viktiga, drar folk slutsatsen att de har rätt att vara lyckliga. I detta nyliberala tidevarv där vi hyllar individen har det rent av blivit en mänsklig rättighet att få vara lycklig.

Den hollänsk-amerikanska psykologen Jeffrey Wijnberg skrattar åt den attityden. Livet är orättvist och det finns inget du kan göra åt det, svarar Wijnberg snyftarna som kommer till hans mottagning. Du får anpassa dig till en orättvist liv. Wijnberg har inte mycket till övers för pappor som gnäller över att familjen bara kommer till dem när de vill ha pengar eller mammor som är trötta på att passa upp. Det är inget fel med att vara en “uttagsautomat” eller en “dörrmatta” skriver Wijnberg i sin bok Alla är vi nollor. Det kan låta hemskt men meningen med livet avslöjas i undertiteln: Om vi inte gör något för andra.

Det är bara när andra uppfattar oss som viktiga som vi blir det. Det finns inget egenvärde i att vara människa. Det är bara när vi fyller en funktion för andra som livet får en mening. Det kan handla om barnen, familjen, vänner eller grannar. Längtan efter att älskas som person är en romantisk hägring: utanför sin funktion är människan praktiskt taget inte längre människa. Därför är det också bättre att bli utnyttjad än att inte bli det. Det här dr Philsnacket om att man ska satsa på sig själv är i själva verket ett recept för att skapa ett tomt liv.

Jaget är också något som egentligen bara finns som en spegel hos andra, menar Wijnberg och exemplifierar bland annat med rökare. På femtiotalet ansågs den som rökte som stark och självsäker. Därför ingick coolhet i rökarnas självbild. Idag när alla vet hur hälsofarligt det är känner de flesta rökare sig som svaga människor. Vår självbild är bara ett resultat av hur samhället och familjen ser på oss.

Wijnberg tillhör något som brukar kallas den provokativa psykologin. Han är inte neutral som de flesta andra terapeuter som aldrig värderar sina klienters agerande, utan raljerar, attackerar, nästan hånar dem. Här finns ingen axel att gråta emot. Wijnberg säger inte till mamman som tycker att livet känns meningslöst sedan hennes barn flyttat hemifrån att hon visst är värd något. Tvärtom: känslan av tomhet är berättigad. Utan funktion ingen mening.

Genom att provocera sina klienter försöker han att få dem att reflektera i nya banor. Det kan kännas som rena stenåldersfilosofin men det är svårt att förneka träffsäkerheten i hans psykologiska iaktagelser.

Alla är vi noller Om vi inte gör något för andra
Jeffrey Wijnberg
Svenska Förlaget

Inga kommentarer: