torsdag, december 21, 2006

Barbariet är modernismens baksida


Vissa förfalskningar ses främst som förbättringar. Bibeln har till exempel genomgått dramatiska förändringar. Först saknade den kapitelindelning men en Stefan Langton, ärkebiskop av Canterbury, införde den 1206. Och nya testamentets versindelning hittade en boktryckare på i Paris så sent som 1551.

Att ingen tycks ha några invändningar emot det här beror förmodligen på att förändringarna underlättat läsningen. Allt ska vara lätt idag så det är säkert bara en tidsfråga innan den nya brittiska förkortade versionen – Bibeln på hundra minuter – blir populär även i Sverige. I framtidens biblar kommer förmodligen meningar som utgivaren vill betona att tryckas i olika färger och i de digitala utgåvorna är naturligtvis hyperlänkar standard.

Men redan dagens enkelhet gör att vi förmodligen inte längre läser bibeln på det sättet som man gjort under större delen av vår historia. Kapitel och versindelning har förvandlat bibeln till ett andligt smörgåsbord där varje mening kan ses som en självständig betydelsebärande enhet. Och förmodligen har det skett på helhetens bekostnad.

Att komma åt information på ett enkelt sätt anses som något odelat gott nuförtiden men kanske beror det på en romantiserad syn på människan att tillgodogöra sig den. Ska man tro den franske filosofen Vincent Descombes är de texter och eternyheter vi gillar de som lär oss det vi redan tror oss veta. Descombes kallar detta för vår "platonska erinran".
Mycket tyder på att han har rätt. Högerextrema FOX news har haft stora framgångar i etermedia de senaste åren men enligt en studie (av Stefano Della Vigna, University of California och Ethan Kaplan, Stockholms universitet) har dess inflytande på valresultaten i USA i stor sett varit noll. Och Michael Moore lyckades inte bättre med sin film Farenheit 9/11. Biopubliken strömmade visserligen till men senare visade det sig att 95 procent redan var övertygade demokrater och i den lilla grupp med republikanska sympatier var det få som lät sig övertygas.

Om Descombes har rätt kan det innebära att lätthet att hitta information (oavsett om vi talar om versindelning i bibeln, digital TV revolutionen eller Internet) främst underlättar för oss att odla våra fördomar.

Det vore i så fall inte första gången. Femtonhundratalets informationsteknologiska revolution: boktryckarkonsten plus alfabetiseringen, utlöste en religiös fanatism som kastade in Europa i våldsamma konflikter.

Inga kommentarer: