tisdag, december 26, 2006

Har Sverige en chans?

Det skrivs en massa strunt om svensk ekonomi. Ett undantag är Pär Isakssons bok Har Sverige en chans? Jag recenserar den i Arbetarbladet: http://www.arbetarbladet.se/rec_result.php?id=473157&avdelning_1=111&avdelning_2=0

8 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tror inte riktigt att jag förstod. Vad är budskapet? Företagen går bra men antalet anställda blir färre och att svensk företagskultur är förträfflig? Olyckskorparna talar väl huvudsakligen om att det kommer att bli färre anställda och inget i din recension verkar berätta något om det.

"Men hur är det möjligt att till exempel var femte lastbil som tillverkas i världen kommer från lilla Sveriges Volvo eller Saab?"

Från Sverige eller från Volvo och Saab?

Sverige blir en allt mindre del av världens ekonomi (det finns inget negativt eller alarmistiskt i det) så då är det väl fullt naturligt att en allt större del av Sveriges BNP kommer från export.

Pierre Gilly sa...

Man hör ofta att det skulle vara svårt att bedriva företagande i Sverige. Isaksson visar att det knappast kan stämma. Att allt färre producerar allt mer är inget problem eller tecken på någon avindustrialisering. Det skapas ju jobb inom tjänstesektorn.
Saab och Volvo har, tror jag, det mesta av sin produktion i Sverige. Det var mest ett exempel på att många framgångsrika bolag kommer från Sverige.
Att Sverige andel av världens export sjunker (antar att det är så men har inte kollat upp det) är naturligt med tanke på Kinas och Indiens snabba utveckling. Men det finns inget som säger att den svenska exportens andel av Sveriges BNP skulle stiga bara för att andra länder utvecklas snabbt. Det är mer ett inhemskt fenomen som illustrerar hur framgångsrika svenska företag är.

Anonym sa...

t.ex vet jag att Volvo bygger bilar/lastbilar i både Indien och Kina. Finns inget nödvändigt negativt i detta, bara ett påpekande att man får nog skilja på Saab/Volvo och Sverige. En allt större del av Saab/Volvos produktion sker någon annanstans. Tycker absolut att det finns ett samband mellan exportens andel av BNP och den växande ekonomin nu när det öppnats en marknad i Indien och Kina. Det vore väl märkligt om de inte importerade någonting i från Sverige.

Jag tycker att du målar upp en halmgubbe, det finns väl ingen som säger att det inte finns framgångsrika svenska företag. Det som är utmärkande för framgångsrika svenska företag är att de växte upp för väldigt länge sedan. Kritiken, rätt eller fel, går huvudsakligen ut på att det inte kommer några nya framgångsrika svenska företag, samt att det kan vara svårt att anställa i Sverige. Varför är t.ex Skype lokerat i England?

Tvärtom så har det väl alltid påpekats att det är lätt att driva storföretag i Sverige. Förhållandet mellan stat, fack och företag har alltid varit gott.

Pierre Gilly sa...

Du har nog rätt ser jag efter att ha gjort en snabbsök. Det var ganska länge sedan det var vanligt att man gnällde över svenskt företagsklimat. I alla fall direkt. Jag läser sällan svenska tidningar numera. Min erfarenhet av att tala med svenskar, så sent som i sommras, är dock att de anser att det skulle vara svårt att bedriva företagande i Sverige. Jag antar att det är effekterna av bland annat Svenskt näringslivs tidigare propaganda. En annan förklaring är att man kommer ihåg enstaka nedläggningar/utlandsflytter media skrivit om och tror att det skulle vara representativt för vad som händer.

Anonym sa...

Utflyttningsretoriken, eller nollsummespelslogiken, tror jag är vanligare i Tyskland och Frankrike än i Sverige. Du kan ju läsa vad Gabor Steingart skiver.

Pierre Gilly sa...

Det skrivs en trave på temat varje år i Frankrike. Läste om Steingart i Broderskap men tror inte på den. Suzanne Berger har skrivit en bok, How we compete, som är vida intressantare än Friedmans, The Earth is Flat. Jag tänkte på hennes bok igen när jag hörde att Securitas huvudkontor skulle flytta tillbaka till Stockholm bara därför att nya chefen inte ville bo i London. Det finns en hel del handlingsutrymme när man bestämmer om investerngar eller var huvudkontor ska ligga och det verkar inte alltid som de fattas på goda grunder.

Anonym sa...

Har inte läst hennes bok, men däremot vad du skrev om den här. Jag får väl säga att, ja, det händer förmodligen ofta att företag flyttas ut på svaga grunder, men förmodligen ofta även på goda grunder. Poängen att svenska företag ska vara smarta för att förbli konkurrens kraftiga i Sverige stämmer, men det förutsätter också att företaget uppfattar sig som svenskt. Gör SAAB/Volvo det? Är inte övertygad.

Ett nytt företag däremot, som byggs upp i Sverige kommer förmodligen att lära sig utnyttja dessa eventuella konkurrensfördelar som ett svenskt företag kan tänkas ha av att vara i Sverige, snarare än ett multinationellt. Världen är aldrig svart&vit klart att Volvo/SAAB också kan göra det och att en svensk chef ser ett intresse i det. Men jag tror det finns en skillnad när besluten inte tas i Sverige.

Pierre Gilly sa...

De flesta sammanslagningar av storbolag lär vara misslyckade. Att de ändå genomförs kan bero på att företagsledningen får en bonus. Många storbolag styrs av aktieägarnas kortsiktiga intressen. Frågan är om till exempel IKEA eller Tetrapack hade kunnat utvecklas så snabbt om man hade haft aktieägares avkastningskrav under de avgörande åren.