onsdag, december 13, 2006

Nedslag i framtidenOm en generation eller två kommer allmänheten att vara lika ointresserad av vad regeringen gör som den är av vad de sista kungahusen i Europa pysslar med idag. Anledningen är att demokratiska valda regeringar inte kommer att ha mycket mer makt än vad den svenska kungen har. Det är inte bara det att globaliseringen gör att staten får mindre makt, och kapitalet mer. Staten kommer mer eller mindra att upplösas genom att privata företag tar över allt fler av dess ansvarsområden. Det är i alla en av teserna som förre franska presidenten Francois Mitterands rådgivare, Jaques Attali, driver i sin senaste bok: En kort historia om framtiden (Une brève histoire de l´avenir Fayard). Det finns goda skäl till att tro detta menar Attali.

Kapitalister söker hela tiden nya marknader där de kan tjäna pengar och i längden kan politikerna inte stå emot deras lobbying. Inte minst då globalisering och handeln på internet på allvar kommer att undergräva staters skattebas. Redan idag undanhåller företag enorma belopp från beskattning på skatteparadis, och i framtiden kommer allt fler medborgare att härma dem. Det gäller i alla fall de kreativa klasserna, de välutbildade människor som skapar de största värdena och som Attali kallar de nya nomaderna. Framtidens politiker kommer att bli lättade när privata företag helt och hållet tar över ansvaret för pensioner, sjuk och arbetslöshetsförsäkringar.Ett annat skäl är att den nya informationsteknologin gör det allt enklare och billigare att administera privata försäkringar. Skillnaderna från de gamla välfärdsstaterna kommer dock att vara stora. Kopplingen mellan vad man får betala och får ut kommer att vara mer direkt. Och kostnaden eller om man ens ska få försäkra sig kommer att vara mer direkt avhängigt ens livsstil. Det här existerar redan idag: vissa försäkringsbolag erbjuder till exempel billigare bilförsärkringar till förare som på heder och samvete försäkrar att de är helnykterister. Skillnaden är att i stort sett varenda försäkring kommer att kommer kopplas till din livsstil, eller hur dina gener ser ut. Och det kommer inte att räcka med att försäkra på heder och samvete att man inte dricker, röker, att man sportar eller använder kondom.

Precis som försäkringsbolag idag kräver en viss sorts lås på hus eller kameror utanför vissa butiker kommer vi att låta oss övervakas allt mer i vår vardag. Det handlar om kameror på offentliga platser, i och utanför våra hem, om sändare under huden som avslöjar exakt var vi befinner oss hela tiden och om en fullständig koll på vad vi handlar eller laddar ner från nätet. Det kan låta värre än det George Orwell skrev om i 1984. Till skillnad från i Orwells skräckvison handlar Attalis inte direkt om en politisk konspiration, utan är mer ett svar på marknadens krav och en allt billigare och bättre tekniks möjligheter. Det är inte en totalitär stat som kommer att kontrollera våra liv in i minsta detalj, utan allmänheten själv som kommer att tillåta privata företag att får en närmast total insyn i dess liv. De flesta idag förfäras säkert över tanken att bära en miniatysändare under huden som avslöjar var man befinner sig, och rent av hur man mår, men hur många skulle inte tycka att det vore en bra idée när det gäller ens egna småbarn eller åldrande föräldrar?

Jacques Attalis framtidsvison kan låta lite som något frå den amerikanske scienscefictionförattaren William Gibbons dystopiska romaner där maffialiknande storföretag styr det mesta i världen. Samtidigt är det svårt att förneka att de processer och den teknik Attali talar om i stort sett redan existerar. Hans prognos bygger på ett rent marknadsekonomiskt resonemang. Attali tror att marknadskrafterna kommer att marginalisera staten men underskattar han inte politikens möjligheter att forma samhället?

Inga kommentarer: