torsdag, december 28, 2006

Varför intellektuella är vänster1949 publicerade den tyske fysikern Albert Einstein sin artikel Why Socialism i det första numret av den amerikanska vänstertidningen Monthly review. Även om det inte var ovanligt med socialistiska fysiker hade de flesta universitetsprofessorer då Einsteins artikel trycktes en borgerlig världsbild.

Sextiotalet gjorde dock slut på högerns dominans på universiteten. En studie av Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching från 1989 kom fram till att 70 procent av professorerna från amerikanska college och universitet anser sig vara vänster i någon form (liberal eller moderatly liberal) medan bara 20 procent såg sig själva som höger (conservative eller moderatly conservative).

Den österrikiske ekonomen F. A. Hayek förklarade fenomenet (The Intellectuals and Socialism) som en reaktion på människors olika begåvningsprofiler. Intelligenta människor som inte klarar sig på marknaden hamnar i universitetens skyddade verkstäder. Den amerikanske filosofen Robert Nozick har sagt något liknande. De intellektuella avvisar liberalismen därför att marknaden inte ger dem de materiella och symboliska belöningar de anser sig vara värda. Den franska sociologen Raymond Boudon har skrivit en bok där han går igenom den här typen av förklaringar till varför det nästan är samma sak att vara intellektuell och vänster idag (Pourquoi les intellectuels n´aime pas le liberalisme 2004 Odile Jacob).

Jag misstänker att Hayek, Nozick och Boudin är något på spåret. Människan tänker ofta med magen. Men resonemanget fungerar åt bägge hållen. Direktörer ursäktar kapitalismen därför att de fungerar bra i den och blir materiellt belönade (Låt vara att det finns fler skeptiker än George Soros).

Och om tidningar som Clarté eller Folket i Bild plötsligt skulle kunna betala ordentliga honorar igen, är det kanske inte långsökt att tro att en massa människor som skrivit i borgliga tidningar de senaste trettio åren plötsligt skulle känna sig en smula radikala.

Sedan finns ju också möjligheten att någon form av socialism ter sig som det naturliga svaret bara man grubblar länge nog utan att distraherats av stipendier och bokerbjudanden från näringslivets tankesmedjor.

Inga kommentarer: