torsdag, januari 11, 2007

Sex år med Bush


De flesta tror att USA förlorat kriget i Irak, nu när det också utvecklats till ett inbördeskrig. Den amerikanske presidenten som nyss beslutat att skicka ytterligare 21 000 soldater ser dock inte slaget förlorat.

Är George Bush cynisk eller är upptrappning av kriget i Irak en form av självbedrägeri undrar Paul Krugman i New York Times? Bägge teorierna har sina förespråkare.

Senatorn Joseph Biden tror att Vita Huset bara drar ut på tiden så att nästa president ska få ta det förnedrande beslutet att skicka hem de amerikanska soldaterna. Ska man tro Biden är Bush cynisk. Andra, som Daniel Kahman (som fått svenska riksbankens ekonomipris till minne av en dynamittillverkare) anser att det handlar om människans inneboende ovilja till att acceptera förluster. Det är samma fenomen som hindrar folk från att behålla aktier som går uselt eller stanna vid kasinobordet. Kahmans tror att Bush inte har kontakt med verkligheten.

Facit efter sex år med George Bush som amerikansk president verkar stödja Kahmans tolkning. Allt Bush rör verkar förvandlas till dynga.

1. Lögnerna om de irakiska massförstörelsevapnen, tortyren i Abu Ghraib och de 655 000 döda irakierna sedan invasionen har gjort USA impopulärt även i traditionellt proamerikanska länder som Storbritannien. Det innebär att det kommer att bli svårare för västländers regeringar att som tidigare automatiskt stödja USA.

2. Genom att avsätta Saddam Hussein har Irak idag blivit en shiitdominerad stat där det av USA hatade Iran fått inflytande.

3. Det shiit/irandominerade Irak ses som ett hot av USA:s traditionella allierade i mellanöstern (sunnidktaturer i Saudiearabien, Egypten mf).

4. USA:s politik i Irak har hjälp kurderna att i praktiken skapa en självständig stat i norra Irak. Det är ett direkt hot mot ett annat land som traditionellt fört en proamerikansk politik: Turkiet (Detta då turkiet har en egen kurdisk befolkning som inte är känd för att tycka om den turkiska staten och har goda skäl för det). 1-4 brukar sammanfattas med att ”Bush har enat USA:s fiender och splittrat dess vänner.”

5. Utgifterna för Bush krig och den fientliga politiken gentemot oljeproducerande länder som Iran och Venezuela undergräver dollarns ställning som världens referensvaluta (Det blir inte bättre av att Bush lånar av länder som Kina för att finansiera krigen).

6. Irakkriget kommer att försvaga USA:s konkurrenskraft, på samma sätt som Vietnamnkriget gjorde. Kostnaden för Irakkriget kommer att bli tusentals miljarder dollar även om det slutar idag. Det handlar inte bara om militärens utgifter utan också om framtida invaliditetspensioner, sjukvårdskostnader och utebliven arbetsförtjänst.

7. När Irakkriget gått in på fjärde året har Bush lyckats visa precis motsatsen till det han sa sig vilja uppnå: demokrati kan leda till inbördeskrig och statens upplösning. Vad än världens olika dikaturer än gör kan de försvaras med att de i alla fall står för stabilitet och säkerhet.

8. I stället för att visa världen hur starkt USA är har Bush i stället bevisat att världens enda supermakt inte klarar att ockupera ett litet land som Irak, där motståndet främst kommer från landets sunniminoritet på fem miljoner människor (I arabvärlden har man också noterat att Bush efter 11 september uppfyllt Al Qaidas huvudkrav om att de amerikanska trupperna ska lämna Saudiearabien).

9. Invasionen av Irak har snarare skapat en ny generation terrorister än försvagat Al Qaida (låt vara att al Qaida mer är en retorik än en organisation).

10. Bush vilja att göra om mellanöstern har gjort oljepriserna högre än vad de borde vara. Det lär inte bli bättre med de nya sanktionerna mot Iran som försvårar nödvändiga investeringar i dess olje- och gasindustri. Högre oljepriser ger lägre tillväxt. Bush är dålig för näringslivet i allmänhet.

(Listan kan göra mycket längre.)

Trots ett dystert facit är det inte ens säkert vi sett det värsta av Bush ännu. På samma sätt som han angrep Irak med förevändningen att Saddam Hussein skulle ha massförstörelsevapen konfronterar han nu Iran. (Precis som när det gäller Irak säger dock FN:s inspektörer att det inte finns något som tyder på att anklagelserna är sanna). En del i Washington verkar tro att vägen till att säkra Irak går genom att störta regeringen i Iran (och Syrien). En katastrof ska motivera nästa.

Problemet med Kahmans tolkning är att den utgår ifrån att Bush vill det han säger. Om man i stället tittar på det som händer är det uppenbart att kriget inte är misslyckat för alla.

Oljebolagen, som gett stora bidrag till Bush valkampanjer, har aldrig tjänat mer pengar tack vare instabiliteten i mellanöstern. Aktiekursen för de stora vapentillverkarna har fördubblats sedan kriget startade.
De privata säkerhetsföretagen som verkar i Irak (100 000 legokneknar finns där och frågan är varför de inte räknas med bland de 140 000 amerikanska soldaterna) och de bolag som är med om att bygga upp Irak är också guldgruvor. Vem de lyckliga är som ska få del av pengarna (som man ofta inte ens behöver redovisa vad man gjort av) bestämmer Bush och hans vänner i Washington.

3 kommentarer:

Sixten sa...

Är inte orsaken till att Bush vill skicka ytterligare 21 000 soldater till Irak enkel? Allra enklast stavas den på engelska - med bara tre bokstäver.
Den brittiska tidningen Independent avslöjade sönd 7 jan att Iraks parlament snart ska anta en lag som innebär 30 års utarrendering av oljeproduktionen till de stora oljebolagen: BP, Shell, Chevron, Exxon. De ska få 75% av vinstende första åren och sen 20%. Det är ändå dubbelt så mycket som brukligt.
Är det inte rimligast att de 21 000 soldaterna ska skydda oljeproduktionen och inte irakiska civila?

Pierre Gilly sa...

Jo, fast det måste vara mer. Det hade ju varit enklast om han gjort som Saddam trodde han skulle göra: nöjt sig med att okupera oljefälten i södra Irak. Oljan är förhållandevis säkrad redan tror jag.
Oljekontrakt kan alltid rivas upp.

Sixten sa...

Vad sa Clinton: Det är ekonomin, dummer? Jag menar naturligtvis inte att du, Pierre är dum. Tvärtom! Men vi är säkert överens om att ekonomin är det grundläggande. Inte för att USA är i akut behov av olja, men för att uppnå och vidmakthålla världsherravälde måste de behärska helst alla oljeresurser, bland annat för framtida behov och för att kunna blockera andra potentiella konkurrenter. Personligen har Bush och Cheyney vinster att hämta, liksom vapenindustrin, men det är nog inte det avgörande. Om bara det skulle vara fallet kommer det att visa sig i nära framtid. Kommer demokraterna att stoppa Bush eller kommer de att under stort gny bevilja fortsatt krig i Irak? Och efter att de 2008 efterträtt Bush fortsätta krigspolitiken?
Den som lever får se!