onsdag, februari 07, 2007

När dör du?


Jag kommer att dö Måndagen den 13 maj 2049. Det är fyra dagar efter att jag fyllt 78 år. Vilken tid på dygnet framgår inte av Deathtimer.coms prognos. Den bygger på en handfull data man själv får fylla in: födelsedatum, rök och alkoholvanor, längd, vikt och i vilket land man bor. De jämförs sedan med offentlig statistik över medellivslängd i det aktuella landet. Det gäller att välja bostadsort rätt. En haitier med min kropp och vanor hade bara haft tio år kvar.

Deathimer.com kanske mest är en reklamploj men ger, bortsett från att det inte existerar några genomsnittsmänniskor, en hint om hur länge man kommer att leva. Beräkningarna kan säkert förbättras betydligt om de tar hänsyn flera uppgifter men jag lever gärna med osäkerheten.

Inga kommentarer: