fredag, mars 09, 2007

Om självhat

Att Noam Chomsky är “självhatande“, som Ralph Haglund skriver i Kristianstadsbladet den femte mars, är en nyckelkommentar som ger antydan om varför debatten om allt som rör mellanöstern blir så knepigt. Andra ledet i begreppet som Haglund utelämnar, utan att det blir mindre tydligt, är judisk. Noam Chomsky är är en självhatande jude.
Det kan översättas med att Chomsky har en judisk bakgrund men är kritisk mot Israel och inte ser kärnvapen bakom varje buske i länder som Irak eller Iran. Kritiska ickejude stämplas nästan automatiskt som antisemiter medan kritiska judar betecknas som självhatande. Columbiaprofessorn Gil Anidjar (en annan självhatande jude) jag intervjuade för ett par veckor sedan har visat på hur likt detta uttryck är ett av apartheidtidens nyckelbegrepp. Förr i tiden beskrivs vita Sydfrikaner som var emot apartheid som rasförrädare.
Precis som rasism mot har judar ett särskilt namn (antisemitism), finns det ett särskilt begrepp för judiska rasförrädare: självhatande judar.

1 kommentar:

Harry Harrysson sa...

Ordet 'jude' togs bort av tidningen vid publiceringen av någon anledning....