torsdag, mars 15, 2007

Kapitalismens undergång


Det har alltid varit mer lönsamt att jobba med pengar än något annat men frågan är det inte är värre än på länge. Det handlar inte bara om fallskärmar (Home Depot gav till exempel nyligen sin VD 210 miljoner dollar för att sticka).

De fem största Wall Street firmorna (Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehamns Brothers, Merril Lynch och Morgan Stanley) beräknas ge sina 173 000 anställda en bonus på mellan 36 och 44 miljarder dollar, skriver New York Times krönikören Bob Herbert (8/1). Det ger ett medeltal på 208 000 till 254 000 dollar per anställd, fast det mesta av bonusen kommer naturligtvis att gå till de 1000 personer inom varje firma som redan är bäst avlönad.

Amerikanska arbetare har det inte lika flott. De har visserligen blivit 18 procent mer produktiva de senaste sex åren, men reallönehöjningen har bara blivit en procent. Det motsvarar 3,20 dollar i veckan, vilket inte ens räcker för att köpa ett sexpack öl, suckar Herbert. Reallönerna för 93 miljoner arbetare steg med 15,4 miljarder dollar mellan 2000 och 2006. Det är mindre än hälften av de fem Wall Street firmornas bonus under ett år.

Man behöver inte vara socialist för att tycka att den här utvecklingen är orättvis. Frågan är den ens är bra för kapitalisterna i ett längre perspektiv. Europa utbildar redan idag dubbelt så många naturvetare och ingenjörer som USA. Unga amerikaner verkar rata allt som har med riktig produktion att göra men drömmer om att bli ekonomer.

Den franska bankmannen och ekonomiprofessorn Patrick Artus påpekar att de europeiska länder som haft den högst tillväxt de senaste tio åren (Sverige, Storbritannien, Spanien) också är de där förhållandet mellan vinster och löner inte urartat (Le Capitalism est en train de s´autodétruire tillsammans med affärstidningsredaktören Marie-Paule Virard, La Découvert).

Enligt Artus beräkningar beror hälften av de högre vinsterna på att vinsterna stigit på lönernas bekostnad. Den andra hälften kommer av de minskade minskade kostnader från globaliseringen.
Problemet med de stagnerande ekonomierna i Europa är att näringslivet inte vet hur de ska hitta produktiva investeringar. Bristen riktiga produktiva investeringar får de stora investerarna att privilegiera kortsiktig avkastning. Det leder till att man pressar ner löner (annars hotar man med att flytta ut produktionen) och inte nyanställer.

4 kommentarer:

stian sa...

USA tar å andra sidan mot fler naturvetare än vad Europa utbildar.

benkebus sa...

Vad betyder rubriken? Min franska har aldrig varit något! Leider.

Pierre Gilly sa...

"Kapitalismen håller på att förstöra sig själv" Franska är ofta rätt enkelt, i alla fall den politiska. Capitalism - Kapitalism, auto -själv, destruir -(tänk)destruktion (eller engelska) destroy.

Benkebus sa...

Tack för den utmärkta och pedagogiska förklaringen. Franskan kanske är värd en mässa.
Merci