torsdag, mars 08, 2007

Snabbkurs i ekonomi


1. Tillväxten i väst var betydligt högre när ekonomin var mer reglerad och inte lika öppen för internationell konkurrens som idag. Slutsats: för att öka tillväxten måste staten reglera ekonomin mindre och underlätta utrikeshandeln.

2. De länder med minst arbetslöshet och som varit bäst på att bekämpa sociala orättvisor är de som varit mest integrerade i världsekonomin. Slutsats: globaliseringen ökar de sociala orättvisorna.

3. Olikheterna i företagande inom stater, med samma regler och skatter, är betydligt större än mellan stater. Slutsats: skatter och lagar är de avgörande faktorerna för nivån på företagandet i ett land.

4. I Sverige klagas det på att det finns en brist på småbolag. I Europa klagas det oftare på att det råder en brist på stora och medelstora bolag. Slutsats: det är aldrig bra i det land debatten förs.

5. Tankeregel för att bli en god ekonom. Om statistiken motsäger den ekonomiska teorin är det alltid teorin som har rätt. I valet mellan att följa terrängen och kartan ska man alltid välja kartan.

1 kommentar:

timothy sa...

Är det de fem berömda punkterna i ironi som tillkännages?