måndag, april 09, 2007

Miljoner svenska jobb har försvunnit


Statistiken talar sitt tydliga språk: antalet jordbrukare i Sverige har minskat med över 90 procent de senaste hundra åren. Miljoner svenska jobb har försvunnit. Denna trend kan bara vändas genom att det skapas fler jobb inom jordbruket.

För att detta ska ske krävs det bättre förutsättningar för den som vill starta och driva jordbruk och att trösken för att anställa sänks.
För hundra år sedan var runt åtta av tio i yrkesverksam ålder jordbrukare. Sedan dess har försörjningsbördan försämrats på ett katastrofalt sett. Idag ska en eller två jordbrukare försörja hundra svenskar!

Vem som helst som inte tar hänsyn till att en jordbrukare idag är flera hundra gånger mer produktiv än tidigare, kan inse att situationen är ohållbar.

Att det här sättet att resonera är knasigt förstår de flesta. Knappast någon tror idag att vi skulle behöva återskapa förlorade jordbruksjobb för att klara oss. Ändå är det precis så här Svenskt Näringsliv resonerar om privata jobb inom tillverknings och tjänstesektorn.

“I längden kan inte de som skapar tillväxt och skatteinkomster i det privata näringslivet bli färre, samtidigt som de skattefinansierade jobben ökar. Att få fler och växande privata företag som vill och kan anställa är en helt avgörande framtidsfråga för Sverige” skriver man på sin hemsida
http://www.svensktnaringsliv.se/material/sverigeisiffror/article6506.ece.

Det är ett helt rimligt antagande, om man driver tanken till det extrema och tänker sig att ingen varken jobbar eller producerar något inom det privata näringslivet. Och att de tjänster det offentliga utför bara skulle vara en kostnad.

Såsom ofta när högern argumenterar så använder man tankeexperiment i stället för fakta. Det är precis samma typ av resonemang som när man säger att folk jobbar mindre om skatterna blir för höga. Det är säkert sant om staten skulle ta hela lönen i skatt, men ingen verkar veta var den övre gränsen går. Att argumentet är ihålligt kan man också se genom att det är precis lika logiskt när man spegelvänder det: höga skatter är bra för sysselsättningen då det tvingar folk att jobba mer för att få något över.

På bara tio år har Sverige blivit 25 procent rikare. Även om BNP är ett klumpigt mått så visar det ändå att vi producerar mer varor och tjänster än någonsin tidigare. Sverige har också ett enormt överskott i sin handel med utlandet, vilket innebär att svenskar producerar fler varor och tjänster än vi konsumerar. Men ingen av de som klagade på en överkonsumtion när Sverige hade ett underskott i utrikeshandeln säger idag att Sverige lider av en underkonsumtion.

Huvudorsaken till att jobb inom den privata sektorn försvinner är inte att de flyttar utomlands eller skatterna skulle vara för höga för att man ska kunna driva näringsverksamhet. Huvudorsaken är att den tekniska och organisatoriska utvecklingen gör att färre kan producera allt mer. Det är en process där man kunnat se hela yrkesgrupper praktiskt taget utplånas. Och varför skulle man sörja till exempel rallare, sotare eller sättare? Varför ska man sörja att jobben blir färre när produktionen stiger hela tiden?

För de som inte tycker att jämlikhet eller rättvisa är något att bry sig om är det här ett utmärkt tillfälle att återskapa en arbetsmarknad för lågavlönade hushållstjänster som staten ska finansiera genom att ge skatteavdrag. Det är därför det är så viktigt att sänka akassan och göra livet svårare för de arbetslösa. För vänstern är det hög tid att diskutera hur man ska utveckla den offentliga sektorn, arbetstidsförkortning och medborgarlön.

2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Hej,
du har slagit huve't på spiken igen.

Denna borgerliga politik, rotad i den neoklassiska modellen för perfekt konkurrens från grundkursen i nationalekonomi, är en samhällelig pest. Samhällsfara kan man gott säga. Den riskerar att strypa samhällsutvecklingen.

Det behövs en bra offentlig sektor (inte bara tjänster inom vård-skola-omsorg, utan exempelvis en industri för produktion av miljövänligare energi), men den nuvarande politiken verkar mest gå ut på att se till att pengar som kunde användas samhällsnyttigt och produktivt slösas bort på en parasitär överklass. Det är märkligt att dessa näringslivsvänliga borgare är så lite intresserade av ekonomins produktiva bas. En politik för sextimmarsdag och massiva investeringar i morgondagens teknik tycker jag låter som god vänsterpolitik!

Enda felet jag hittade i ditt inlägg var "underskått" - underskott skall det vara!

Pierre Gilly sa...

hej björn,
tack, jag har ändrat på det. allt gott.