torsdag, april 12, 2007

Timmar nu och förr


På 1800 talet hade bönder en förväntad livstid på 500 000 timmar. De jobbade 40 procent av livet eller 200 000 timmar och sov lika mycket. Det lämnade 100 000 timmar åt fritid, kärlek, slagsmål eller klasskamp, har den franske sociologen Jean Viard räknat ut.

Idag lever man i genomsnitt 700 000 timmar och jobbar bara 67 000 timmar. Även om man räknar med att det krävs 30 000 timmars utbildning för att klara ett modernt jobb innebär det att arbetstiden halverats på mindre än 200 år.

Då man också sover lite mindre betyder det att vi idag har fyra gånger mer fritid att fundera över livets korthet, eller vad man nu vill göra. Siffrorna är franska men är sig rätt lika i hela Västeuropa.

När man räknar får man exakta resultat, vilket ger en känsla av klarhet.
Men vad säger det egentligen att arbetstiden halverats då arbetets innehåll förändrat? En timmes arbete år 1800 har sällan något gemensamt med en timmes arbete år 1960, som i sin tur inte kan jämföras med en från 2006 när det gäller stress och fysisk insats.

Inga kommentarer: