torsdag, maj 17, 2007

Hej då Chirac


Chirac: "I love American culture, I love junk food."
Chirac representerade en slags realistisk imperalism. Inget tyder dock på att president Sarkozy skulle vara äventyrligare och man ska nog inte överdriva klyftan mellan Frankrike och USA under Chirac. (Fast det är klart, senast Frankrikes styrdes av en hungrig, kortvuxen invandrare gick det ganska illa för hela Europa.)

I det stora hela har Frankrike och USA gemensamma intressen och sammarbetar väl. Och skulle USA föra en politik som hotar betydande franska ekonomiska intressen som det gjorde i Irak, har Sarkozy inget annat val än att försvara dessa intressen. Sarkozy har en retorik som är mer amerikavänlig än Chirac men i praktiken är det möjligt att han kommer att sammarbeta något mindre med USA än tidigare presidenter. Även Sarkozy var emot kriget i Irak, även om han tyckte att Chirac gjorde för mycket väsen av det.
Sarkozy lär också vara tveksam till den franska närvaron i Afghanistan. Vad som är retorik och vad som kommer att bli konkret politik är dock för tidigt att säga. Fram till nu har Sarkozy sagt vad han tror han måste säga för att bli vald. Från och med nu handlar det om att tillvarata franska ekonomiska intressen och inte polarisera nationen. Ett sak är dock klar redan nu: Sarkozy har inte Chiracs humor.

Inga kommentarer: