tisdag, maj 08, 2007

Chans till bättre media


Det är dyrt att starta och driva dagstidningar. Det är så dyrt att i stort sett bara de som finansieras av näringslivet genom annonser i längden överlever.

Mycket talar dock för att vi står inför en teknologisk och ekonomisk revolution som kan möjliggöra en mångfald i svensk press vi inte sett sedan 1940-talet.

E-tidningen, en tidning i plast som laddas ner trådlöst, tillhör inte längre en avlägsen framtid. E-tidningen kommer att avskaffa tryckkostnaderna och reducera distributionskostnaderna till en bråkdel.

Med tre gånger så bra upplösning som en dataskärm kommer den att bli ett läsvänligt alternativ till den dyra och miljöfarliga papperstidningen. Det kommer att krävas betydligt mindre kapital för att starta och driva en tidning i framtiden.

Men bara för att tekniken i sig kan leda till en större mångfald behöver det inte bli så. Tidningsutgivarna kommer naturligtvis att försöka införa ett system som gynnar dem ekonomiskt. Det kan till exempel handla om att anpassa reklamen till den enskilda läsaren eller att se till att de bolag som i dag dominerar tidningsmarknaden också kontrollerar E-tidningens tekniska plattform.

Ska alla tidningar kunna distribueras som E-tidning? Kanske kommer man att fastna för system som tv-kabelbolagen har, där man är fri att välja men där man måste köpa dyra grundpaket med kanaler. Med statligt stöd för utveckling borde det finnas en debatt som under vilka villkor tekniken ska kunna användas och hur den ska utvecklas. Bättre: arbetarrörelsen borde aktivt vara med och skräddarsy den nya media-ekonomin så att den leder till en ny mångfald.

Publicerad i LO Tidningen

http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=8002

Inga kommentarer: