tisdag, maj 29, 2007

Ledarlogiken är brottsligt låg

Man är ärligare i Ryssland, USA, Spanien och Grekland. Ja, svenskar måste vara det ohederligaste folket i världen är en slutsats man kan dra efter att ha läst SvD ledarsida idag.

Där heter det att ”Skattetrycket är brottsligt högt”. Den svarta ekonomin sägs öka och om skatterna vore på en nivå som folk vill betala så skulle de betala, resonerar genierna på tidningen.

”Skuggekonomin varierar starkt inom olika branscher”, skriver man. Ohederligast är tydligen fiskare. Betalar fiskare så mycket mer skatt än andra yrkesgrupper?

Antingen variera skattenivån kraftigt beroende på i vilken sektor man verkar, eller så har SvD:s ledarredaktion som vanligt helt fel.

För övrigt tycker jag SvD ska sluta leva på bidrag. Det är ryggradslöst att tala om marknadens förträfflighet och hur illa det är med offentliga bidrag samtidigt som man varje år tar emot miljoner i presstöd.

Inga kommentarer: