lördag, juni 30, 2007

En folkpartistisk krigshetsare?

Folkpartisten Fredrik Malms artikel ”Svenska Freds måste agera” som gick i Nerikes Allehanda den 21 juni är väl att läsa om man vill studera krigspropagandan mot Iran idag. Där skriver Malm:

”IAEAS:s chef Mohamed Elbaradei klargjorde i slutet av maj att Iran sannolikt befinner sig mellan tre och sex år från att ha producerat sina första kärnvapen. FN har därför fattat beslut om sanktioner mot Iran…”


Det låter oroande, men det är en mening som osanna på minst två sätt. Först och främst har Malm förvrängt vad ElBaradei säger. IAES:s chef talar hypotetiskt om hur lång tid det skulle ta om de bestämde sig för att bygga atombomber, vilket det faktiskt inte finns några bevis för att de vill. DN återgav det hela mer korrekt den 24 maj:

”Iran är troligtvis tre till åtta år från att kunna producera kärnvapen, om landet väljer den vägen. Det sade Mohamed ElBaradei, chef för FN:s atomenergiorgan IAEA, under en konferens i dag. ”(min kursivering)


Återigen: ”om landet väljer den vägen” betyder alltså inte att man gjort det. ElBaradei hade lika korrekt kunnat hävda att:

”Sverige befinner sig ett eller två år från att kunna producera kärnvapen, om landet väljer den vägen.”


Om svenska media sedan skulle gå ut och hävda att Sverige har ett kärnvapenprogram, trots att regeringen konsekvent förnekar det, så är de antingen oärliga eller sitter på hemlig information. Om Fredrik Malm sitter på hemlig information om ett iranskt kärnvapenprogram så bör han kontakta IAEA i stället för att skriva insändare.

För det andra förvränger Malm tidsförloppet för att få det att framstå som om det finns ett samband mellan vad ElBaradei sagt och FN:s sanktioner. FN:s beslut om sanktoner kom innan ElBaradei uttalade sig hypotetiskt:

”FN:s säkerhetsråd beslutade på lördagen enhälligt om skärpta sanktioner mot Iran. ”
DN 24 mars 2007. De första sanktionerna kom redan i slutet av December 2006.

FN beslut om sanktioner är en politisk process, som mer är avhängig makförhållandena i världen än några ”bevis” på Irans farlighet. FN tog ju till exempel en massa beslut om Irak som man hävdade var ett hot, helt oberoende av att FN:s inspektörer inte kunnat hitta något.

En stor del av Malms insändare består av förvrängningar i den här stilen. Jag tillhör till exempel de som håller med den Iranske presidenten Ahmadinejad om att den ”sionistiska regimen” som ockuperar Jerusalem inte har någon framtid. En stat som skapats genom etnisk resning och som upprätthålls genom att förneka ickejudar samma medborgliga rättigheter som judar bör inte få finnas. Apartheidregimen i Sydafrika höll inte, och den sionistiska regimen i Israel kommer inte heller att hålla. Det är min förhoppning i alla fall. Det betyder inte att jag önskar att Israel ska förintas fysiskt. Lika lite som apartheidmotsåndare ville radera Sydafrika från kartan. Malm förvränger vad Ahmandinejad säger. Och det utan någon större finess genom att helt enkelt förklara att ”den sionistiska regimen” betyder Israel. Det innebär att alla som är emot israels rasistiska regim kan avfärdas som galningar som vill döda judar.

Varför skriver Malm en insändare där han kräver att Svenska Freds ska agera mot ett hypotetiskt iranskt kärnvapenprogram? Tror han att Svenska Freds kan påverka mullorna i Iran att inte välja det de inte valt? Eller handlar det bara om att få svenskar att tro att Iran är ett hot, ungefär som man tidigare lurade folk att Irak var det, för att motivera ett angrepp?

Inga kommentarer: