torsdag, juni 28, 2007

En ideologisk tid(Den store ledaren Freddan går att ladda ner som skärmsläckare)

Är det bara jag som fått för mig att vi lever i en allt mer irrationell och ideologiserad värld där klasskampen hårdnar?

I Det nya Arbetarpartiets Sverige kryllar det av exempel på det:
Högern (den nya vänstern alltså!) har länge klagat på sjukskrivningarna, och det första de beslutar om när de kommer till makten är att lägga ner arbetslivsinstitutet. Tanken är väll att det man inte känner till inte finns, och det som inte finns kan inte vara ett problem. Statsminister Fredrik Reinfeldts agerande påminner om den siste aztek - kejsaren Monteucuhzoma Xocoyotzin som lät avrätta sina spioner när de kom med nyheter om spanjorerna som inte behagade honom.

Högern talar om hur viktigt det är att inte försämra utbildningskvalitén - minns hur upprörda de var när socialdemokraterna utnämnde flera högskolor till universitet - och så visar det sig att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har en bluffexamen i företagsekonomi. Att det finns bedragare lite varstans kanske man inte ska dra allt för stora växlar på men det intressanta är reaktionerna efter avslöjandet.

I flera amerikanska delstater hade Littorin fått böter eller rent av fängelse om han skyltat med sin falska utbildning, men Littorin förnekar benhårt att bluffexamen från ett universitet han inte besökt eller ens minns var det ligger, skulle vara en bluffexamen. Och om den nu är så är det inte hans fel för han är så okunnig, hävdar han. Värre: statsminister Reinfeldt säger att han är nöjd med Littorins förklaring!

Antingen är Littorin ärlig - och då har vi en arbetsmarknadsminister som inte är kompetent nog att förstå skillnaden mellan ett åsanisseuniversitet och ett som ger godkänd examen. Eller, vilket man får hoppas, chansade han på att ingen skulle upptäcka det, vilket kanske var ett rimligt antagande. Åtminstone innan han blev minister.

Alla bedömare är överens om att Sverige går för fullt ekonomiskt. Om man pumpar in mer pengar i samhället under en högkonjunktur riskerar man att skapa inflation som försämrar svensk industris konkurrenskraft. Det kan också leda till olika typer av ekonomiska kriser (som bostadsbubblan på nittiotalet). Ändå är det precis det regeringen tänker göra, nu när man planerar ytterligare skattesänkningar. Blomkrukan är plaskvåt men man tänker vattna den ändå. Drivkraft är IOK: ideologi och klassintresse.

De statliga bolagen tycks gå utmärkt. Staten har, trots massiva skattesänkningar en stort budgetöverskott, ändå vill man sälja dem. Det handlar alltså inte om att göra något av praktiska, pragmatiska skäl, utan återigen om IOK.

Det hela påminner om hur den förra borgliga regeringen avreglerade elmarknaden. Man hade visserligen ett system som fungerade bra, men borgliga ideologer visste att det skulle bli ännu bättre om man införde en marknadsmekanism, ty marknaden vet ju alltid bäst. I stället har elpriserna stigit brant och inget tyder på att det kommer att bli bättre. I andra länder som skapat elmarknader har precis samma erfarenheter. Om regeringen varit intresserad av att göra det så bra som möjligt för svenska folket (eller näringslivet!) borde lösningen vara att gå tillbaka till det gamla systemet, men det vore ju fel av ideologiska skäl. Och vad skulle det sätta för exempel? Någon skulle ju kunna säga att man kanske borde granska hur vettigt det varit att privatisera och konkurrensutsätta den svensk äldrevården, till exempel.

Listan på fall där man av IOK genomfört en politik, som i praktiken lett till försämringar för allmänheten kan göras hur lång som helst. Och på sätt och vis finns det en logik bakom det faktum att Littorin valt att köpa en låtsasutbildning på postorder, att Reinfeldt och hans blå Khmerer tycker att det är helt okey och den allt mer ideologiskt styrda politiken. Om man ändå ska strunta i verkligheten och låta IOK styra så har man ju ingen nytta av en riktig utbildning. Tvärtom.

Mer: läs bloggen Friktion som avslöjade Littorin eller min krönika Vad har hänt med den svenska högern?

Inga kommentarer: