torsdag, juni 07, 2007

Israels andra förintelse, enligt Judisk Krönika


“Den andra förintelsen kommer att bli helt annorlunda” är rubriken på en av flera artiklar om Iran i senaste numret av Judisk krönika.

I den undrar historikern Benny Morris om Israels ledning kommer att våga sig på ett förebyggande angrepp mot Iran. “Skulle deras vilja att rädda Israel gå ända till att i förebyggande syfte döda miljoner iranier och i realiteten, krossa Iran?” Morris svarar på sin egen fråga: “Israels ledare kommer att skära tänder och hoppas att allt på något sätt kommer att ordna sig till det bästa. När de väl fått atombomben kommer iranierna kanske att bete sig “rationellt“. “Men”, fortsätter Morris, “iranierna styrs av en högre logik. Och de kommer att avskjuta sina raketer. Och precis som under den första Förintelsen kommer världen inte att göra någonting. På några minuter kommer allt att vara över för Israel.”

De övriga artiklarna går på i mer eller mindre samma stil.

Under rubriken “Ingen konventionell fiende utan ett existentiellt hot” skriver en Arieh O. Sullivan om hur Iran planerar att utplåna Israel och mulornas besatthet av Israel.

Huvudargumentet för detta är att Ahmadinejad ska ha sagt att Israel ska “utraderas från jordens yta.” vilket är en lika tröttsam som upprepad lögn. Den amerikanske mellanösternprofessorn Juan Cole som till skillnad från de flesta som använt citatet talar persiska menar att han bara uttalat en förhoppning att den israeliska regimen skulle försvinna, på samma sätt som Sovjetunionen eller Shans Iran försvunnit.

Det anser också den iranska Columbiaprofessorn Hamid Dabashi som avskyr den iranska regimen. I en intervju jag gjort med honom förnekat han att Ahmadinejad skulle ha hotat israel i det citerade talet.

Bortsett från Magnus Norells artikel som på slutet innehåller några ansatser till att nyansera bilden av Iran är det den vanliga krigspropagandan som Judisk krönika bjuder på.

Iran har raketer som kan nå Europa, man är berätt att begå kollektivt självmord genom att angripa Israel med kärnvapen (som inte existerar) osv.

Grundfelet med det mesta som sägs med Iran är att det ofta bygger på mer eller mindre förvrängda citat av vad iranska ledare sagt, i stället för att analysera vad man gör. Hur många vet till exempel att Iran under Khomeini sålde olja till Israel och köpte vapen av USA?

När Khomeinis andreman avslöjade detta (vilket ledde till Iran-contraskandalen) blev Khomeini lika generad som Reagan och sparkade sin tilltänkta efterträdare. Khomeini hade inga problem med att göra affärer med “den store satan” men ville inte tala om det.

Det finns ofta en stor klyfta mellan den offentliga retoriken och vad som faktiskt händer. Iran kanske låter krigiskt ibland men satsar trots stora oljeinkomster ytterst lite på vapen.

Ett närbesläktat problem med debatten är att man ofta psykologiserar kring iraniernas motiv i stället för att analysera dem som vilken nation som helst.

“Västerländska och israeliska analytiker pekar på flera motiv för Irans strävan att få egna kärnvapen: Iran vill vara ett av de länder som räknas. Det är en prestigefylld strävan för dess medborgare att tillhöra denna exklusiva klubb. De vill ge den muslimska världen kärnvapen“, skriver Sullivan som i alla fall avslutar sin fundering med ett skäl som skulle kunna vara riktigt: “Det betraktas också som en försäkring mot västerländsk intervention - utan bomben är Iran inget hot och ingen maktfaktor.”

Ingen av de som skriver i Judisk krönika nämner dock huvudanledningen till att Mossad trodde att Iran ville ha kärnvapen på åttiotalet: att man fruktade att Saddam Hussein skulle skaffa en bomb.

Det ursprungliga skälet till att man trodde att Iran ville ha en bomb är borta. Men i stället för att tala om den geopolitiska inringningen av Iran - eller de upprepade hoten mot Iran från ledande amerikanska och israeliska politiker - hävdar man att Iran planerar att begå kollektiv självmord genom att angripa kärnvapenstaten Israel. Kanske är detta ett exempel på den mystiska högre logik man talar om.

(Mer om krigspropagandan mot Iran här).

Inga kommentarer: