lördag, juni 09, 2007

Lever du för länge?


Lever du för länge? Det undrar Benny Åsman i senaste Internationalen i en synnerligen klargörande artikel om pensionsbluffen (verkar inte som de lagt ut dne på nätet). Åsman tar ett helhetsgrepp och konstaterar bland annat att även om antalet äldre ökar en del så finns det inte alls lika många barn som behöver försörjas. I sin korta artikel punkterar han det vanliga skitpratet om framtidens köttberg. Hans slutsats är att ”Försörjningsbördan för de aktiva har aldrig varit så låg som idag, och det finns ingen risk för att den kommer att bli högre under överskådlig framtid. Jag skrev om samma ämne: Åldringsbomben, nått att skrämma folk med, i Clarté för en tid sedan.

Inga kommentarer: