onsdag, juli 04, 2007

Den nya kapitalismens kulturRichard Sennett är en amerikansk sociolog och etnolog som är verksam på MIT och London School of Economics. Han har gjort sig ett namn på att undersöka hur människor mår i samhällen i snabb förändring. En högskoleutbildad idag kan räkna med att behöva byta jobb elva gånger och yrke två gånger under sitt liv, skrev Sennett i sin förra bok När karaktären krackelerar.

Det grundläggande problemet, enligt Sennett är att de relationer som allt mer präglar arbetsmarknaden är av en kortsiktighet som strider mot allmänmänskliga krav på mer stabila förhållanden. En god arbetsinsats är inte längre självklart samma sak som goda karaktärsegenskaper. Det leder till en människa vars karaktär “krackelerar” menar Sennett.

Hur människors relationer och självbild påverkas av att vi blivit yrkesmässiga nomader är även temat för Sennetts senaste bok, Den nya kapitalismens kultur, som nu kommit i en elegant översättning av Örjan Sjögren.

Människor ställs idag inför allt större utmaningar i sitt yrkesliv. En utmaning handlar om hur man utvecklar nya färdigheter när kraven på vad man ska klara av hela tiden förändras. En annan utmaning är att överge gamla föreställningar om att det man tidigare presterat är något man har tillgodo idag. Numera har som finansgurun George Soros påpekat, “transaktioner” ersatt människans “relationer” med varandra.
De kortsiktiga relationerna på arbetsmarknaden har föregåtts och skapats av förändringar i investerarnas beteende. “Medan amerikanska pensionsfonder 1965 i genomsnitt behöll aktier i 46 månader hade kring 2000 det mesta i dessa institutionella investerares portföljer bytts ut efter i genomsnitt 3,8 månader“, skriver Sennett.

Egentligen finns det mer extrema exempel än de Sennett tar upp sin bok. Ta metoden som skapades av General Elctrics VD, Jack Welch: Forced Ranking. Den bygger på en förföriskt enkel tanke: varje år bör en tiondel av de anställda klassas som lågpresterande. Detta ska ske även om de anställda uppnått företagsledningens målsättning. Andra gången något hamnat i denna kategori bör personen avskedas.
Forced Ranking blev naturligtvis oerhört populär bland bland USA:s direktörer. Enligt Fortune tillämpade en fjärdedel av de 500 största börsbolagen metoden ett tag. Numera överges den allt mer, efter anklagelser om diskriminering av äldre arbetskraft och efter att företag fått betala stora böter, men Forced Ranking skvallrar rätt bra om mentaliteten i affärsvärlden.

Den nya kapitalismens anda innehåller en rad observationer som vanligtvis är osynliga för ekonomer, trots att de har stora ekonomiska konsekvenser på sikt. Sennett beskriver till exempel två industriolyckor. I den första utbröt en brand men fabriksarbetarna kunde släcka branden ändå, då de kände varandra väl nog för att snabbt få kontroll över situationen. Ingen lyssnade på företagsledningens order: det var det informella nätverket som räddade fabriken.

Trettio år senare bevittnar Sennett hur luftkonditioneringsanläggningen började suga in i stället för att suga ut giftiga gaser på ett företag i Silicon Valley. Personalen stod handfallen eller övergav arbetsplatsen då man kände varandra för lite för att kunna hålla ihop. Personalen var bara “ytligt organiserad på pappret”.
Det är klart den här typen av skillnader måste påverka de anställdas långsiktiga prestationer, även om det är svårt att visa hur det hänger ihop i ett bokslut.
Vet man också att man när som helst kan bli utbytt, trots att företaget är lönsamt och att man uppnått de mål som satt är man naturlivis inte längre solidarisk med företaget på samma sätt som tidigare. Det har till exempel de flygbolag fått erfara, påpekar Sennett, där de anställda strejkat för bättre villkor, trots att de varit konkursmässiga. Lojalitet fungerar åt bägge hållen. Det gäller även mellan företag och dess underleverantörer.

Den nya kapitalismens kultur är en bok som utklassar det mesta som skrivs idag på området. Det är en stor bok, även om den bara är på 140 sidor, som myllrar av intressanta reflexioner om dagens samhälle och arbetsliv.

Den nya kapitalismens kultur

Richard Sennett
Atlas

Inga kommentarer: