torsdag, augusti 09, 2007

Bushlogik på svenska UDBush är bäst på film.


Iran har erkänt att man vill skaffa en atombomb, sa baby Bush i början av veckan.

"It's up to Iran to prove to the world that they're a stabilizing force as opposed to a destabilizing force. After all, this is a government that has proclaimed its desire to build a nuclear weapon,"

När AFP bad Vita Huset att berätta när detta skulle ha skett fick man svaret av Vita Husets presstjänst att Iran upparbetar uran och trilskas. Det är ett vackert exempel på den högre logik som styr Vita Huset.

Men Bushlogiken har spritt sig till Sverige också. I början av året skrev jag till svenska UD och frågade dem hur de såg på Irans påstådda hot mot Israel. Så här svarade man:

”Bäste Pierre Gilly,

Tack för Ditt e-brev av den 5 februari 2007 till utrikesminister Carl Bildt i vilket Du undrar om svenska UD kritiserat eller kommenterat debatten kring Ahmadinejads uttalanden om Israel.

Sveriges utrikesminister och regering är oroade över den iranska regimens aggressiva attityd gentemot Israel. Den svenska utrikesministern och regeringen finner generellt den iranska presidenten Ahmadinejads uttalanden om Israel och det upprepade ifrågasättandet av Förintelsen vara helt oacceptabla, liksom andra iranska företrädares ifrågasättande av staten Israels rätt att existera. Sverige och EU har tidigare reagerat kraftfullt på den iranske presidentens uttalanden och avser fortsätta med det.

Det specifika och omdiskuterade påståendet som du refererar till, med den ungefärliga ordalydelsen att Israel bör utplånas eller raderas från kartan, härstammar troligen från Ahmadinejads tal vid konferensen ”The World Without Zionism” i Teheran den 25 oktober 2005. Den iranska presidenten citerade då ett uttalande av Ayatollah Khomeini vars ordagranna översättning från farsi till engelska eller svenska, skiljer sig något från den i media, spridda versionen. Men mot bakgrund av andra uttalanden, tvetydigheten i vissa använda termer, och att president Ahmadinejad avböjt att tydligt dementera att det är hans ståndpunkt# så står inte Sveriges position och faller med enstaka ord eller felciteringar.
Se exempelvis intervjun i Weymouth, Lally, ”A conversation with Mahmoud Ahmadinejad”, i Washington Post, 24 september 2006. ”


Bortsett från att det vore intressant att veta hur mycket UD:s bild av Iran bygger på att man läser amerikanska tidningar i stället för att ha direktkontakt med Irans UD, är det fascinerande att se att även UD sväljer propagandan. Ahmadinejad har inte sagt det ”ordagrant”, och man talar om ”felciteringar” men om man inte alltid dementerar det man inte sagt så har man nästan sagt det. Och lägger man sedan till att han uttalat sig konstigt om förintelsen så kan man nästan slå fast att han hotar Israel. Det är som när Bush säger att Ahmadinejad förklarat att Iran vill ha en atombomb. Visst han har inte sagt det ordagrannt, men eftersom Iran upparbetar uran kan han ju nästan ha sagt det.

Inga kommentarer: