fredag, augusti 31, 2007

Få republikaner på universiteten


Republikaner är en utrotningshotad art på amerikanska universitet, visar flera studier som tidskriften Critical Review tar upp i senaste numret (3-4 2007). Alla institutioner sammantaget så går det fem demokrater på varje republikan man kan hitta. På många elituniversitet, som Berkeley, är den demokratiska dominansen ännu större (9:1).

Varför det är så här finns det inget klart svar på. Demokraterna dominerar inom alla ämnen utom militära frågor och sport. Ett av de få ämnen där republikanerna inte är helt marginaliserade är ekonomi. En del tror att det kanske finns något i samhällsvetenskapens natur som gynnar en mer demokratisk syn på världen. Det går till exempel 44 demokrater på varje republikan på sociologidepartementen, men det förklarar inte att demokraterna också dominerar inom naturvetenskapliga ämnen (13:1 bland neurobiologer till exempel).

Men det är inte allt. Akademiker som röstar på demokraterna står i allmänhet till vänster som det demokratiska partiet i många frågor. De har en mer “social-demokratisk” och “pacifistisk” inställning. Det visar sig till exempel genom att man är mer positiv inställd till statliga ingrepp och tror mindre på marknaden. Även republikanska akademiker är mer positiva till statliga ingrepp än vad man kan förvänta sig av republikaner. Andra studier visar att akademiker blir mer positiva till statliga ingrepp ju äldre de blir. I Sverige finns tyvärr inga liknande undersökningar.

Inga kommentarer: