lördag, oktober 13, 2007

Al Gores kritiker: hjärtat till höger, hjärnan under armen.


Lider du eller någon du känner av den genetiska sjukdomen Dextra Cardia? Fysiskt kännetecknas Dextra Cardia av att hjärtat finns på den högra sidan av kroppen i stället för den vänstra.

Av någon anledning som forskarna inte helt kan förklara ännu påverkar denna anormalitet även hjärnans sätt att fungera. Detta kan vara svårare att identifiera men det finns tydliga tecken.

Dextra Cardia personers förmåga till logiskt tänkande är försämrad, på grund av att blodtillförseln till hjärnan är nedsatt. Det leder också till en kraftigt nedsatt förmåga till empati. Tillsammans gör detta att Dextra Cardiapersoner ändå kan identifieras relativt lätt. Ett säkert tecken är att de drabbade ersätter argument med cyniska skämt. Ett av de mera kända fallen är den förre amerikanske presidenten Ronald Reagan som slog igenom politiskt 1964 när han skämtade om fattiga amerikaner. “We were told four year ago that 17 million people went to bed hungry each night. Well, that was probably true. They where all on a diet.”

Den nedsatta mentala förmågan leder till ett fragmenterat tänkande. Förmågan att tänka holistiskt är obefinligt. En Dextra Cardiaperson som försöker diskuterar Al Gores nobelpris blir till exempel alltid förvirrad av att ett fredspris kan ges för miljöarbete. För Dextra Cardia personer har fredsfrågor inget att göra med miljö eller ekonomi. Frustrationen av att inte kunna förstå hur världen fungerar, tillsammans med den bristande empatin gör att Dextra Cardiapersoner ofta drabbas av raserieutribrott, vilket man till exempel kunnat konstatera i samband med Al Gores Nobelpris.

Det finns många olika sorters klubbar för Dextra Cardia personer. En av de största i Sverige är Nationalekonomiska Föreningen som bedriver en slags dagverksamhet för många av de svårast drabbade. Kritiker menar dock att föreningen inte ger någon riktig vård utan bara förstärker de drabbades fragmentariska tänkande.

Inga kommentarer: