fredag, oktober 05, 2007

Illusionen av GudGud förstör Sodom och Gomorra

Den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins har inte mycket till övers för Gud, Allah, Jahve eller vad han än kallas för. Hans senaste bok, Illusionen av Gud (Leopard förlag), är en frän, systematisk och välargumenterad uppgörelse med alla former av gudstro.

Dawkins menar att all religion leder till fanatism och står för inhumana värderingar. Jahve är kvinnofientlig, homofobisk, uppmuntrar till folkmord och grymhet i allmänhet. Också nya testamentets gud och Koranens får sig en rejäl omgång av Dawkins, även om det inte hör till hans mer originella kritik.


Men varför är det så vanligt att folk tror på gud? Borde inte det naturliga urval som evolutionsbiologer tror på ha sorterat bort de gener som gör människan benägen att tro på övernaturliga fenomen? Ur ett evolutionsperspektiv borde tro på högre makter vara ett slöseri med energi, kan man tycka.

Dawkins svar är att religion uppkommer som en bieffekt av mentala egenskaper som är viktiga för oss av andra anledningar. Det finns flera versioner av denna förklaring. En är att barn som har en fallenhet att tro på vad deras föräldrar säger historiskt sett överlevt oftare än de mer skeptiska (genom att till exempel inte äta vissa "förbjudna" bär).


Dawkins menar att det inte är religionen utan generna som lär oss vad som är moraliskt. Altruism och empati har sin grund i evolutionsbiologin: den som tar bäst hand om sina barn, syskon och andra släktingar har haft störst förutsättningar att föra sina gener vidare. Dawkins presenterar en rad olika lösningar på hur moralens biologiska grunder kan förklaras.

Det mest spännande argumentet kommer dock från Harvardbiologen Marc Hausers nya bok Moral minds: How nature designed our universal sense of right and wrong som Dawkins refererar till flitigt.

Det som skiljer Hauser från många andra forskare som analyserar människans moral är att han faktiskt gjort statistiska översikter och psykologiska experiment.

Utan att gå in på detaljerna visar det sig att folks uppfattning vad som är moraliskt knappt skiljer sig åt oavsett om man bor i New York, Bombay, Bagdad eller Amazonas djungel och inte varit i kontakt med det vi kallar det moderna samhället. Vad man anser moraliskt påverkas inte av vilken gud man tror på eller om man är ateist.


Att moral är något vi är förprogrammerade för, ungefär som vår språkförmåga, förklarar också varför det inte finns något som tyder på att troende människor skulle vara mer moraliska än ateister (även om det finns en studie som visar att nyfrälsta har högre skilsmässofrekvens än ateister).

Dawkins delar den amerikanske fysikern och nobelpristagaren Steven Weinbergs syn: "Med eller utan (religion) har du goda människor som gör goda saker och onda människor som gör onda saker. Men för att goda människor ska göra onda saker krävs religion."

Dawkins skriver om den israeliske psykologen George Tamarin vars experiment styrker Weinbergs uppfattning. Tamarin lät israeliska skolbarn mellan 8 och 14 år läsa ett stycke ur Bibeln som handlar om Jerikos förstörelse. I guds namn dödas alla män, kvinnor, barn och djur, och hela staden sätts i brand.

74 procent höll helt eller delvis med om att det var rätt att döda Jerikos invånare. När en annan grupp fick läsa samma text, men där man bytt ut Joshua mot General Lin och Israel med kinesiskt kungarike, tyckte bara 7 procent att folkmord var rätt.

Har gått i STF

Inga kommentarer: