måndag, oktober 01, 2007

Pengarnas alkemiDen här sedeln kommer från Riksbanken, men bara ett litet antal av de pengar som cirkulerar finns i form av sedlar och mynt.


År 2022 blir Svenska staten skuldfritt, om man ska tro beräkningarna i regeringens statsbudget. För att det också ska bli verklighet förutsätts en viss tillväxt, fortsatt överskott i statens budget och en vilja att använda pengarna till avbetalningar av skulden. Förra året låg statsskulden på 1220 miljarder kronor.

Men hur kommer det sig att staten ens har en skuld? Den traditionella förklaringen är att staten valt att låna i stället för att beskatta sina medborgare. Mindre känt är annars att skuldsättningen kan sägas vara ett naturligt resultat av staten låter privata banker skapa en stor del av kapitalet i Sverige.

Det går till så här. Säg att någon sätter in tusen kronor på sitt sparkonto. Banken kan sedan låna ut större delen av dessa pengar, även om den måste hålla en viss säkerhet. Om säkerheten är tio procent innebär det att banken har 900 kronor att låna ut. Dessa 900 kronor kommer med största sannolikhet att återigen att hamna på ett bankonto, vilket gör det möjligt för banken att låna ut 810 kronor. Osv. Den ursprungliga tusenlappen kan på det här sättet lätt förvandlas till tio tusen kronor.

De privata bankernas rätt att skapa pengar ger dem naturligtvis en oerhörd fördel. Genom att staten inte ger sig själv samma privilegium har den handikappat sig själv. När staten behöver pengar till offentliga investeringar gör det sätt man bestämt att pengar kan skapas på att den behöver låna. Resultatet av dagens system är att skattebetalarna kommer att betala av 150 miljarder kronor bara i år. Det är mer än vad hälsovård, sjukvård, social omsorg, utbildning (inklusive universitetsforskning) och försvaret får tillsammans. Och då är inte ens ränta medräknad.

3 kommentarer:

Then französke-kocken och pasteybakaren sa...

Bankerna är ju privata och vill vinstmaximera, så de har intresse av att skapa så mycket pengar som möjligt dvs att folk blir kunder hos dem och tar lån och betalar ränta. Detta hejdlösa skapande av nya pengar måste avspegla sig i konsumtion, produktion och investeringar någonstans. Min tanke är att skapandet av pengar på detta sätt är en stor motor och incitament för att hela tiden öppna upp nya marknader för hejdlös exploatering med efterföljande miljöförstöring. Hmmm...

Pierre Gilly sa...

Det ligger mycket i det. Mycket talar också för att det är det här systemet som orsakar inflationen. Det mesta produceras allt billigare, på kortare tid. Ändå stiger de flesta priser.

Ett annat system skulle kunna skapa en annan typ av tillväxt. Nu föder ju bankerna till exempel den vansinniga prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Then französke-kocken och pasteybakaren sa...

Ja, men så har vi ju en annan institution som vi även avsagt oss makten över och som skall ta hand om inflationen; Riksbanken. Hur väl det fungerar och varför inte folkstyret skall ha kontroll över denna institution och t ex ändra inflationsmålet kan man ju diskutera!?
Jag vidarutvecklar mig lite.:) Ekonomer talar ju mycket om begränsade resurser. Men pengar i sig, som jag ser det, har blivit en obegränsad resurs idag. Pengar skapas ju med en knapptryckning på banken, inga fysiska resurser krävs, obegränsat med pengar kan skapas, pengar som bara flyttas i form av data mellan olika konton. Skapandet av dessa i en allt snabbare och ohållbar takt möjliggör att även den fysiska exploateringen (investeringarna och konsumtionen) och den efterföljande miljöförstöringen ökar i en allt snabbare och snabbare takt.