torsdag, oktober 18, 2007

Rädda DN

DN:s ledarsida driver sedan flera år en kampanj för att avskaffa den offentliga sektorn och dra in kvinnors rösträtt. Jag grundar detta påstående på en ganska slarvig läsning av det man skrivit genom åren, men bättre än att börja resonera kring kring hur rimligt mitt påstående är, så föreslår jag att vi går direkt till min slutsats: DN:s ledarsida är ett hot mot demokratin.
DN försöker “runda demokratin” på olika sätt. Den som inte förstår det lider av ett strutssyndrom eller den fruktade av söndagsskolesjukan.

Inga kommentarer: