torsdag, november 08, 2007

Blair och lögnen

Tony Blairs visste att Saddam Hussein inte hade några massförstörelsevapen innan invasionen, säger en tidigare medarbetare nu till The Times.

Inga kommentarer: