måndag, februari 11, 2008

Mannen som räknar döda


Hur många irakier har dödats sedan den amerikanska ockupationen började? Siffrorna i media kan varierar mellan 35 000 till över en miljon. Den lägre siffran som sammanställt av FN (2006) bygger på statistik från bårhus och sjukhus. Den högre är resultat av en undersökning som det oberoende brittiska opinionsinstitutet ORB nyligen presenterat. I början året presenterade också det irakiska hälsodepartementet en studie i The New England Journal of Medicin (NEJM) som sa att 150 000 irakier dödats av våld (2003-2006). För att reda ut denna djungel av siffror talar jag med epidemiologen Les Roberts. Han var huvudförfattare till den första vetenskapliga studien som publicerades i den brittiska tidskriften The Lancet (2004).

Vilka siffror ska man tro på? Den irakiska regeringen talar om 150 000 döda, medan studien som publicerades i the Lancet 2006 säger att det var 650 000.
- Låt mig formulera om din fråga. Varför är den irakiska regeringens rapport så mycket lägre än studien från The Lancet, som täcker precis samma period? Svaret är att de bägge studierna är mycket mer lika än vad media beskrivit. Studien i The Lancet sa att mortaliteten gick upp 150 procent efter invasionen. Den nya studien från The New England Journal of Medicin, säger att mortaliten gick upp 90 procent. Så de bägge studierna är inte så hemskt olika. The Lancet-studien säger 650 000 döda, den från den irakiska regeringen talar om runt 400 000. Den stora skillnaden är att nästan all överdödlighet i studien från the Lancet kommer av våld. Den nya studien från den irakiska regeringen säger att bara en tredjedel av ökningen beror på våldet. Skillnaden är alltså inte så mycket hur många som dött, utan hur de dött.
Hur kommer det sig att man kommit fram till så olika resultat om vad dödsfallen beror på?
- (kväver ett skratt) Jag tror att vi inte kommer att veta det innan någon undersöker det. Men det finns bara två möjligheter. Antingen har de intervjuade sagt till våra medarbetare att fler av dödsfallen kom av våld, än vad som var fallet. Den andra möjligheten är att de intervjuade sagt till de irakiska intervjuarna att färre av dödsfallen beror på våld än vad som är sant. Som tur är vore det enkelt för journalister att komma fram till vilken av studierna som är korrekt. The Lancetstudien sa att 53 procent av alla dödsfall de första 40 månader av ockupation orsakats av våld. Den från från den irakiska regering kom fram till att det bara är ett dödsfall av sex som orsakats av våld under samma period. Det finns gott om statistik från kyrkogårdar, bårhus och sjukhus om vad folk dött av. Det borde vara rätt enkelt för dina kollegor i Irak att ta reda på om de flesta dödsfall berott på våld, eller om det bara var var sjätte.

En del debattörer hävdar att över en miljon irakier måste ha dött vid det här laget. Är det rimligt?

- Folk kan ha kommit till den slutsatsen på två sätt. Det finns de som tror på Lancetstudien, och extrapolerat att en miljon måste ha dött, fram till augusti 2007. Det bygger på en massa antaganden som man inte vet om de är sanna. Andra kan ha kommit fram till siffran genom en undersökning som gjorts av en brittisk opinionsinstitutet ORB. De har ett gott rykte i branschen. De har frågat irakiska familjer om någon i deras hushåll dött av våld. Deras slutsats var att över en miljon irakier dött, fram till i höstas.
Det som är bra med den irakiska regeringens studie är att media nu citerar rimligare siffror. Fram till nu brukade media i väst använda siffror från The Iraq Body count som bara var toppen på isberget, medan media i mellanöstern använde studien från the Lancet. Studien från den irakiska regeringen har gjort att mediasiffrorna på det totala antalet dödade i väst och mellanöstern nu närmat sig varandra.


Hur reagerar folk på de här gräsliga siffrorna du varit med om att ta fram?

- Pressen har varit ytterst motvillig att acceptera hur många irakier som dött. När vi till exempel publicerade den första studien i The Lancet, i september 2004, som visade att 150 000 irakier dödats efter invasionen, och att 60 procent dött av våld, så avfärdades det både av pressen och Tony Blair. Nu när till och med den irakiska regerings studie bekräftar våra resultat för de första 18 månaderna är det svårare för dem att förneka vad som hänt. Det hela var tio gånger värre än vad pressen rapporterade om. Katastrofens omfattning sjunker långsamt in i medias och den amerikanska allmänhetens medvetande. Jag är övertygad om att ingen kommer att ifrågasätta att en miljon människor dött om några år.

Publicerad i Stockholms fria Tidning

Fotnot: Les Robert är professor i epidemiologi vid Columbiauniversitet i New York. År 2000 gjorde han en studie åt FN som kom fram till att 1,7 miljoner kongoleser dödats i inbördeskriget. Trots att Kongo-studien bygger på precis samma tillvägagångsätt som studierna om Irak i The Lancet, om Irak har ingen ifrågasatt den.

Inga kommentarer: