söndag, mars 16, 2008

Irakkriget fem år 2. Den ekdalska metoden


Saddam träffar chefen...

Niklas Ekdals ledare idag är bara hälften så fnoskig som vanligt. Här finns till och med flera rimliga påpekanden, så det känns nästan fel att klaga på karln igen. Men här finns också exempel på det slappa rationaliserande tänkande som är karaktäristiskt för mycket som skrivs i DN.

Ta en mening som: “Saddam Hussein invaderade Kuwait och hotade hela världens oljeförsörjning.” Hotade verkligen Saddam världens oljeförsörjning? Under de deccenier som Saddam Hussien var ledare för Irak var han inget hot mot världens oljeförsörjning. Det är ett påstående som ingen försökt eller kan bevisa. (Det är lite som att säga socialbidragstagare är lata, utan att definiera vad man menar med lat.) Man kan säga vad som helst om Saddam Hussien, utan att behöva ge det minsta bevis, så längde det är negativt.

Andra saker kan vi dock göra oss en klarare bild av. Det finns vetenskapliga studier av hur många irakier som dödats. En studie som publicerades i The Lancet säger 655 000. Sedan dess har många fler dött. Per Jönson har skrivit hederligt om det här i DN, så det borde inte vara en överaskning för chefen för ledarredaktionen. (Jag har intervjuat en av författarna bakom den första studien) Trots det formulerar sig Ekdalh så här: “Över 90 000 döda irakier...”

Ska man sammanfatta det hela så skriver Ekdahl en artikel där han verkar vara kritisk mot kriget i Irak men i praktiken ursäktar det. Detta sker genom den väl beprövade metoden att 1. Presentera vilda hypoteser som inte behöver eller kan bevisas. 2. Ignorera det vi verkligen vet.

1 kommentar:

AstroTurf sa...

"Men här finns också exempel på det slappa rationaliserande tänkande som är karaktäristiskt för mycket som skrivs i DN. "
!
Väl uttryckt!