fredag, augusti 22, 2008

Apropå forum för statlig propaganda


Att Forum för levande historia kommit fram till att ingen vet något om förintelsen under andra världskriget är knappast förvånande. Hur ofta drar organisationer och myndigheter slutsatsen att de inte behövs? Mattias Jeschko-Edberg skriver träffsäkert om vad som är fel med vår statliga propagandamyndighets metoder på Fragment. Här är några längre citat men texten är värd att läsas i sin helhet.

"Enligt alla resonabla mått besitter jag goda kunskaper om förintelsen. Jag har examina i statsvetenskap och filosofi. Jag specialiserade mig i ondskans problem, det område där förintelsen alltid är närvarande. I min bokhylla har jag fler lästa böcker om förintelsen än vad de flesta i det här landet kommer att läsa under sina liv. Inte jättemånga. Det är det inte. Men det är tjugotalet böcker som direkt relaterar till förintelsen. Lägg till ett litet större antal böcker som handlar om andra världskriget, det krig som satte skapade omständigheterna som möjliggjorde förintelsen. Utöver det har jag några få dussin böcker inom moral- och politisk filosofi som ger absolut nödvändig förståelse för att hantera och analysera vad vi vet om förintelsen. Trots detta är jag enligt Forum För Levande Historia okunnig."
(...)
"Men om man tittar närmare på rapporten ser man att den inte handlar om att undersöka och tolka resultat utan om att producera resultat. Frågorna är så pass specifika, och svarsalternativen så pass likartade att det inte går att göra något annat än att ofta svara fel. Detta handlar inte om att lärarkåren skulle ha bristande kunskaper. De specifika frågorna skulle kräva en specialistkunskap som inte ens är relevant för en historielärare."
(...)
"Detta handlar om att använda minnen, inte för offrens skull, utan för sin egen. Undersökningen är en flagrant politisering av det kollektiva minne man säger sig vilja värna om."

Björnbrum går igenom frågorna mer i detalj.

Inga kommentarer: