söndag, november 30, 2008

Bo Cavefors om Bombdiplomati


Den legendariske bokförläggaren Bo Cavefors har anmält Bombdiplomati på en av sina oklassificerbara blogar. Det var på Cavefors förlag som större delen av all vänsterlitteratur kom ut på sjuttiotalet. Stort.

Inga kommentarer: