lördag, januari 17, 2009

Det censurerade krigetEn dött barn under rasmassor i Gaza. Det är så här kriget ser ut, även om media sällan visar det. Israel har visserligen gjort sitt bästa för att förhindra att journalister kan dokumentera vad de gör i Gaza, men även när den här typen av bilder når redaktionerna publiceras de nästan aldrig. En förklaring är att det anses vara oanständig journalistik att visa fullt ut hur oanständigt kriget är. Närmare sanningen är förmodligen att allt för hemska bilder stöter bort de hjärnor som media ska göra disponibla för reklam. Det är inte bara så att byter kanal eller tidning: allt för uppskande nyhetsrapportering gör folk mindre mottagliga för reklam. Sanningen om kriget är ett problem för kapitalismen. Censur förhåller sig till marknadsekonomi som avigan till rätan.

Inga kommentarer: