söndag, mars 22, 2009

Hetsen mot Iran är en ny millenniumbugg

Jag har lagt ut lite reklam för min bok på newsmill. Tyvärr kom det med några korrfel som jag inte vet hur man ändrar. Iran i sista meningen ska naturligtvis vara Irak, till exempel)

lördag, mars 14, 2009

3 x Berlin


Brandenburger Tor. Folkmassa omringar kändis.

Kepsen döljer flintet men visst känner man igen gubben.

Kojak är i Berlin

söndag, mars 08, 2009

Gunnar Hökmark är en skam för Sverige

Gunnar Hökmark är upprörd. Inte över att apartheidstaten Israel mördat fyra hundra palestinska barn utan för att Malmö stad i protest mot detta låtit några tennismatcher spelas utan publik. Detta är tyvärr inget att förvånas över. Hökmark kommer från ett parti som ofta haft svårt att acceptera kritik mot europeiska kolonisatörer i tredje världen. Moderaterna motsatte sig sanktioner mot apartheidstaten Sydafrika och vägrade länge att kritisera de europeiska förtryckarna. Vita mäns våld mot mörkhyad lokalbefolkning är alltid självförsvar. Mörkhyade har inga rationella eller legitima skäl att göra motstånd.

Att en svensk EU-parlamentariker nu ägnat sig åt retoriska dimridåer och ursäktar massmord på barn är visserligen perverst men helt i linje med moderat partihistoria.

I Gunnar Hökmarks paranoida föreställningsvärd är alla former av protester mot apartheidstaten Israel ett utryck för hat mot judar och demokrati. Det som hänt i Gaza är inte så viktigt som de avsikter och potentiella scenarier som Gunnar Hökmark och Israellobbyn kan producera. Och i detta scenario byter offer och bödlar plats.

För sextio år sedan noterade Herbert Tingsten att även "antisemitismens fiender" ibland verkar tro "på speciella judiska egenskaper". Gunnar Hökmarks debattinlägg på Newsmill visar återigen att sionism har en hel del gemensamt med antisemitism. För Hökmark är parternas natur viktigare än deras faktiska handlingar. Israel är en demokrati och kan därför per automatik inte kritiseras för vad de gjort. De som kritiserar Israel är "hatets krafter". Precis som antisemiterna tillskriver alla judar onda egenskaper blir den judiska staten med Hökmarks rasistiska logik bärare av alla goda egenskaper.

Gunnar Hökmark är en skam för Sverige och inte värdig att sitta i EU-parlamentet. Anständiga moderater som tar avstånd från rasism och sitt partis historiska misstag bör verka för att Hökmark avlägsnas från alla politiska uppdrag.