måndag, april 20, 2009

Alla pigor kan inte studera
Om någon för sex hundra år sedan sagt att alla svenskar borde vara läskunniga hade denne tagits för en galning. Idag är tanken på att acceptera analfabetism närmast absurd.

Om någon för sextio år sedan hävdat att pigans barn skulle ha samma möjligheter till högre utbildning som prästens hade även denna person setts som en galning eller farlig samhällsomstörtare. Ändå är vi där idag. De allra flesta svenskar har idag tillgång till en utbildning – i alla fall på gymnasienivå – som för mindre än tre generationer sedan var reserverad åt en liten minoritet.

I det socialdemokratiska folkhemmet öppnades möjligheten för alla medborgare att få tillgång till elitutbildningar. En demokratisering av utbildningsväsendet och samhället låg i småbönders och arbetares intressen.

För 68 generationen var massutbildning något positivt eftersom de själva gynnades av den. När de kom ut på arbetsmarknaden var de i regel bättre utbildade än sina äldre arbetskamrater. Det var inte svårt att göra karriär under sådana förhållanden. Den andra generationens massutbildade svenskar har däremot fått uppleva att värdet av en elitutbildning har devalverats.

Att majoritetens intressen sammanföll med den social rättvisa var kanske mest en historisk parentes. Idag ligger det i majoritetens intresse att förhindra att fler grupper får tillgång till elitutbildningar. Demokrati och social rättvisa är inte längre synonymer.

Borgliga och socialdemokratiska regeringar har låtet inflationen gröpa ur studiemedel och lärarlöner. Man har upprättat ett system där de sämst utbildade grupperna i samhället – arbetslösa och invandrare – erbjuds kurser som auktioneras ut till lägstbjudande utbildningsföretag. Så länge utbildningen inte vänder sig till kärnväljarna i den välutbildade medelklassen är det massiva och systematiska kvalitetsfusket i undervisningen inget problem. Att Jan Björklund tar bort resurser från Komvux och samtidigt höjer kraven för att få läsa på högskola är helt i linje med denna politik. Efter sex hundra år av utveckling har vi nu fått en utbildningsminister som tjatar om att inte alla ska studera: "Alla ungdomar kan inte bli akademiker" eller "Alla ungdomar vill inte bli akademiker" eller "Det är en 'felsyn' att alla måste bli akademiker" (tack för citaten Röda Raketer). Pigans barn ska veta sin plats.

Annat läsvärt: Yastory Viktor

1 kommentar:

Erik sa...

Läs artikeln "Det "nya" gymnasiet är en fara för demokratin" på

http://www.5muppiluften.blogspot.com/