torsdag, april 30, 2009

DDR i Sverige


I en väggmonter på DDR museet i Berlin hänger kommunisttidens grådaskiga dagstidningar till allmän beskådan. Vid första anblicken verkar det som östtyskarna hade ett hyfsat utbud av nyheter. Men man behöver inte vara särskilt tyskspråkig för att inse att de i alla skrev mer eller mindre samma sak. Och ingen kan undgå att se att de alla använde samma fotografier.

Det är lätt att skratta åt DDR journalistikens likriktning men hur pass bättre är egentligen media i den självutnämnt fria världen? Hur många gånger har man inte fått se identiska bilder på både CNN och BBC åtföljda av närmast identiska kommentarer?

Rapporteringen kring FN konferensen mot rasism förra veckan är ett sådant tillfälle då även den svenska pressen uppvisar en likformighet värdig det gamla DDR. Svensk media har med närmast 100 procentig enighet fördömt Irans presidents tal. En förklaring är att de flesta västländer inte vill att konferensen om rasism tar upp Israels rasism. Media speglar officiella källor (utrikesminister Carl Bildt talar om konferensen som ett ”antiisraeliskt jippo”).

Det som avgjorde medias rapportering av konferensen var mer hur de västerländska representanterna reagerade än vad Ahmadinejads tal. Talet var inte märkligt i sig och de flesta som kommenterat det har garanterat inte tagit del av det. Ahmadinejad fick många applåder av representanter från länder som västerländska medier aldrig citerar.

Även en stor del av svenska folket har förstått att Israel är en rasistisk stat. Flera sydafrikanska apartheidmotståndare som besökt Israel har förklarat att rasismen i Israel är värre än det någonsin var i Sydafrika. Ett exempel är den sydafrikanska juden Derek Cohen som skrivit av sig upplevelsen i boken Apartheid in Zion. På sjuttiotalet antog till och med FN en resolution som slog fast att sionism var rasism. Denna självklarhet är dessvärre inte längre möjlig att framföra ens på en FN konferens om rasism.

I ett avseende är konferensen om rasism ett framsteg. Iran har skrivit på slutdokumentet där det bland annat står att vi aldrig får glömma Förintelsen. Irans officiella position är alltså att Förintelsen både ägt rum och var en tragedi. Om detta är det dock knäpptyst. Den Ahmadinejad som media enhälligt fördömer är en avatar man själv skapat. Verkligheten är ersatt av en medialt skapad verklighetsbild.

Publicerad i Västebottens-kuriren

Inga kommentarer: