lördag, april 25, 2009

Om stöld som affärsidéFör dem som tror på kapitalismen borde dagens ekonomiska kris vara ett exempel på kreativ förstörelse. De som tillverkar bilar ingen vill ha, och tidningar allt färre vill betala för hör till dagens förlorare. Företag och teknik som inte längre duger rensas ut och resurser förs över på de livskraftiga. Krisen skapar möjligheter att gå vidare.

Vissa reaktioner på Pirat Baydomen visar dock på en klyfta mellan den teoretiserade kapitalismen och verklighetens. I teorin är det konkurrens som driver utvecklingen framåt. I praktiken strävar kapitalister – om det går – efter monopol. Det finns en nostalgi i tidningsvärlden efter den tid då lokala annonsmonopol gjorde papperstidningen till lönsamma företag. Monopolen finansierade riktig journalistik heter det.

Nu det är inte bara Pirate Bay som anklagas för att ”stjäla andras arbete” utan även sökmotorn Google! Wall Street Journals redaktionschef kallar Google för en parasit då de tjänar pengar på att länka till tidningar utan att betala.
Ändå är det just stöld och bedrägeri som är den självutnämna seriösa pressens affärsidé. Journalistisk idag går till största delen ut på att kopiera eller formulera om andras material.

När jag skrev utrikesnyheter åt en tidning bygge de uteslutande på artiklar jag läst i utländska tidningar. En stor del av detta material var i sin tur redan hämtat från andra medier utan att källorna kontrollerats. Och trots att jag bara arbetade åt en liten svensk tidning blev även mina artiklar material åt en stressad norsk utrikesredaktör. En gång publicerade han en av mina artiklar – ord för ord och skrev under med sitt namn.

Det här är inte så konstigt som man kan tro. När en grupp forskare från Cardiff University undersökte nyheterna i Storbritanniens mest seriösa dagstidningar kom de fram till att åttio procent av alla nyheter helt eller delvis var kopierat från nyhetsbyråer och PR företag. Bara tolv procent av nyheterna verkade helt ha skrivits av journalisterna själva.

I Sverige har ingen gjort någon liknande studie över pressens nyhetskällor men det finns ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda. Tvärtom. Förmodligen är den svenska journalistiken ännu sämre då den även fyller sina spalter med material från anglosaxiska tidningar. Nyhetsproduktionen har koncentrerats i ett försvinnande litet antal händer, vilket ofta döljs av en mångfald av signaturer.

I valet mellan journalistisk och avkastning till aktieägarna är det alltid det senare som prioriteras. God journalistik går dock sällan att förena med kommersiella intressen. Därför utförs allt mer grävande journalistik av gratisarbetande bloggare.

Det stora problemet med journalistiken är att den inte finansieras av läsarna utan av näringslivet. I dagens system är nyheter främst ett medel för att sälja reklam. Det innebär att nyhetsproduktionen styrs av kommersiell logik att och nyhetsfabrikernas främst är lojala med näringslivet. Om sedan google tar över en del av gammelmedias inkomster gör ingen större skillnad.

Publicerad i Fria Tidningen

Inga kommentarer: