fredag, juli 03, 2009

Skyltar i Paris


I Frankrike tänker myndigheter på (nästan) allt. Den här skylten uppmanar fotgängare att respektera trafikljuset. Men var är skylten som uppmanar folk att följa skyltarnas instruktioner?På Louvre har man en helt annan filosofi. Där ser varenda "rör inte objekten" -skylt ut som om texten är halvt bortnött. Oemotståndligt. Det är också den enda information som ges på annat än franska.Parkförvaltningen har en mer klassisk fransk förbudsskyltfilosofi. Oumbärlig läsning för alla som besöker en fransk park.

Inga kommentarer: