onsdag, februari 24, 2010

Hetsen mot Reepalu går vidare


Det enklaste sättet att få någon att framstå som en extremist är att citera denne på ett ohederligt sätt. Det handlar oftast om att återge en mening eller delar av en mening och inte låtsas om att det finns en kontext.

Så gör även SvD:s Per Gudmundson när han hetsar mot Malmös finansborgarråd Ilmar Reepalu. Han tar en mening och ratar den som föregår den för att ge sken av att Reepalu skulle vara likgiltig inför Malmös judar. Så här citerar Sunday Telegraph Reepalu:

We want Malmo to be cosmopolitan and safe for everybody and we have taken action. I have started a dialogue forum. There haven't been any attacks on Jewish people, and if Jews from the city want to move to Israel that is not a matter for Malmo.


Det går att framställa vem som helst som skum genom att citera selektivt på det här sättet. Man skulle kunna lätt kunna hävda att Sunday Telegraph:s artikel förringar antisemitismen:
As of yet, no direct attacks on people have been recorded..


En annan metod att smutskasta någon som The Sunday Telegraph använder sig av är insinuationen:
The mayor insisted to The Sunday Telegraph that he was opposed to anti-Semitism


Det är ett trick som nästan alltid fungerar. De hade lika gärna kunnat fråga Reepalu om han slog sin fru ibland. Det lämnar bara två typer av möjliga svar. Kommunalrådet Reepalu förnekar att han slår sin fru. Eller: kommunalrådet Reepalu vägrar svara på frågan om han slår sin fru.

När det gäller sakfrågorna är inte Reepalus åsikter särskilt konstiga. Han är till exempel långt ifrån ensam om att uppmärksamma likheten mellan sionism och antisemitism.

En av de första var den judiska lingvisten Victor Klemperer som är känd för sina analyser av det tredje rikets språk. Så här skriver han om likheten mellan sionism och antisemitism efter att ha läst
Theodor Herzl:


Ständiga överensstämmelser mellan de båda – intellektuella och stilistiska, psykologiska, spekulativa, politiska. Vilken inspiration var de inte för varandra.


För Klemperer låter Herzls sionistiska projekt som nazisternas fördomar om judar. På ett annat ställe i sin bok LTI Tredje rikets språk skriver Klemperer om Herzl:

Han vill tvinga släkten Rotschild att använda sin förmögenhet till förmån för det judiska folket, i stället för att som nu, i självberikande syfte, låta alla stormakters arméer arbeta åt sig. Och hur kommer det trängda judiska folket – ständigt detta tal om enheten, att vi är ett folk – att hävda sig och slå vakt om sin position? När Europas krigförande makter sluter sina fredsfördrag kommer det judiska folket att träda in som en finansmakt. Detta kommer i stor utsträckning att kunna förverkligas, eftersom det efter grundandet av den judiska staten säkert kommer att bo tillräckligt många judar i andra länder runtom Europa som då är etablerade i sina respektive stater och därigenom kan tjäna den judiska staten utifrån.


Klemperer är inte den enda respekterade forskaren som uppmärksammat likheten mellan sionism och antisemitism. Det innebär naturligtvis inte att han anser att sionismen skulle ha skapat antisemitismen.

Frågan hur pass utbredd antisemitismen är i Malmö är komplicerad. Man behöver inte vara kriminolog för att veta att det inte alltid finns ett samband mellan brott och antalet polisanmälda brott. När jag gick i grundskolan hände det att jag blev kallad svartskalle eller djävla fransman och upptryckt mot en vägg. Någon gång försökte man döpa mig i en toa. Många som såg ännu mindre svenska ut hade det värre. Men på åttiotalet var det inte lika självklart som idag att polisanmäla den typen av mobbing.

Det finns inte heller alltid något ett samband mellan hur mycket media skriver om något och hur vanligt förekommande det är. Antalet mord i Sverige har till exempel sjunkigt kraftigt de senaste trettio åren men då media skriver allt mer om dem så tror de flesta svenskar att det blir värre.
Det finns säkert ett problem med antisemitism i Malmö – som på många andra håll i världen – men hysteriska överdrifter eller att hetsa mot en påhittad Ilmar Reepalu – löser inget.

5 kommentarer:

Mats sa...

Förutom att vara en öppen försvarare av Ahmadinejads och Khameneis iranska mullaregim, så verkar det som att du inte ens begriper det du citerar:

"The mayor insisted to The Sunday Telegraph that he was opposed to anti-Semitism"

Tidningen har inte alls använt någt "knep", utan skriver ju att Reepalu betonar/insisterar på att han inte är antisemit (oklart vem som anklagat honom uttryckligen för det).

Även resten av din text sammanfaller ju med den Islamiska Regimens propaganda, där befrielserörelsen sionism "jämställs" med nazism. Man hör dock aldrig något från dig om att den iranska regimens revolution kan jämföras med några av historiens värsta förtryckarsystem, eller att den palestinska (och arabiska) nationalismen till stor del präglats av antisemitism, rasism, terrorism, totalitarism, diskriminering, religionsförtryck, kvinnoförtryck och diktatorisk repression.

Pierre Gilly sa...

Guilt by association alltså.

Jag tycker du förringar förtrycket i Hitlers Tyskland, Stalins Sovjet eller Pol Potts Kambodja om hävdar att Iran är i samma klass.

Joakim sa...

Hur vore det om svenska politiker för en gångs skull diskuterade svenskarnas situation? Det är ingen hemlighet att svenskar flyr från Malmö. Judarnas situation diskuteras av politiker som uppenbarligen tycker att judarnas välbefinnande är viktigare än svenskarnas eftersom man helt blundar för den terror i form av bland annat rån som drabbar svenskar.

Pierre Gilly sa...

Judarna i Malmö är väll ändå också svenskar... Men visst bör man se antirasism och integrationspolitik som en helhet.

Mats sa...

Du vet vad jag menade, Pierre.