söndag, februari 28, 2010

Högerextremister mot antisemitismen...

Även rasistiska Sverigedemokraterna har arbetat för att minska antisemitismen ser jag. I en motion heter det:Om det är korrekt att antisemitismen är mer utbredd bland muslimska invandrargrupper är det av yttersta vikt att just Malmö, som en stad med en mycket hög andel invånare ifrån dessa grupper, snarast möjligt uppmärksammar och erkänner problemet.


Sedan tillägger man att det är viktigt att öka kunskapen oavsett varifrån hatet kommer men... Det illustrerar ganska väl det jag skriver i Antisemitismens nya skepnad.

Inga kommentarer: