onsdag, april 28, 2010

Det yttersta kriteriet
En graviditet kan vara som rysk rollett. Så är det i alla fall i den fattigaste delen av världen där var sjätte gravid dör. Risken att dö varierar kraftigt mellan olika länder. I norra Europa dör en gravid per trettio tusen. Italien är det säkraste landet i världen med 3,9 dödsfall per 100 000 graviditeter. Sverige kommer på näst bästa plats.

En studie som nyligen publicerades i The Lancet visar att mödradödligheten minskat globalt med trettiofem procent de senaste trettio åren. 1980 dog 500 000 gravida, jämfört med 343 000 2008.

Mödradödlighet är en intressant statistik eftersom den säger mer om hur det går för ett samhälle än traditionell ekonomisk statistik. Förment värdeneutrala koncept som BNP eller paretooptimum väger lätt mot samhällets förmåga att upprätthålla livet.

Det finns de som kommer att hävda att världen går i rätt riktning, även om siffrorna fortfarande är monstruösa. På ett övergripande och ytligt plan är det sant. Tittar man på siffrorna på landsnivå och jämför med hur kunskap och rikedom ökat i världen så ser man att det är förrädiskt att hävda att världen går åt rätt håll. På det norra halvklotet är Storbritannien ett tydligt exempel på detta. Trots en kraftigt höjd BNP har mödradödligheten nästan inte minskat alls. Storbritannien ligger efter (inte bara efter andra rika länder utan också) en del fattiga länder i det gamla östblocket. Ett ännu tydligare exempel USA där mödradödligheten rent av ökat kraftigt.

Idag är det säkrare att vara gravid i Albanien än i USA och Storbritannien. Jag tror det säger mycket om hur dessa länder utvecklas.

Inga kommentarer: