torsdag, april 22, 2010

Iransk hägring


Ulrich Lamsfuss, Michael Douglas – No NukesDen senaste DNI rapporten från i februari i år är tydlig med att Iran inte håller på att bygga några kärnvapen:

” We continue to assess Iran is keeping open the option to develop nuclear weapons in part by developing various nuclear capabilities that bring it closer to being able to produce such weapons, should it choose to do so. We do not know, however, if Iran will eventually decide to build nuclear weapons.”
(min fetstil)

Längre ner känner sig underrättelsetjänstens analytiker tvugna att (som i andra rapporter) poängtera att Irans ledare är rationella:

” We continue to judge Iran’s nuclear decisionmaking is guided by a cost-benefit approach, which offers the international community opportunities to influence Tehran. Iranian leaders
undoubtedly consider Iran’s security, prestige and influence, as well as the international political and security environment, when making decisions about its nuclear program.”


Både den tidigare och nuvarande IAEA chefen har varit tydliga med att säga att de inte har bevis på att det finns ett iranskt kärnvapenprogram. I den senaste IAEA rapporten har en mening tolkats som att IAEA nu skulle ha ändrat sig.


”Altogether, this raises concerns about the possible existence in Iran of past or current undisclosed activities related to the development of a nuclear payload for a missile. These alleged activities consist of a number of projects and sub-projects, covering nuclear and missile related aspects, run by military related organizations.”


Misstanken bygger på dokument som IAEA kom över för fem år sedan som kanske visar att Iran hade ett program fram till år 2003.

Så här kommenterade Carl Bildt rapporten i SvD:


Man har lite andra formuleringar om de misstankar man hade, som i allt väsentligt ligger några år tillbaka i tiden, om att de utvecklar stridsspetsar för en robot. Man har hårdare formuleringar om det.


Det hör till IAEA:s uppgifter att ha misstankar, men också att presentera bevis. Journalister och politiker har i regel ett egenintresse av att dramatisera den här typen av rapporter om Iran. Många tidigare rapporter har också tolkats som om nu IAEA ändrat uppfattning, trots att IAEA chefer hela tiden i intervjuer varit väldigt tydliga med att det saknas bevis för att det finns ett aktivt iranskt kärnvapenprogram. IAEA har dessutom kontroll över allt deklarerat iranskt kärnmaterial, så de kan vara säkra på att Iran inte håller på att bygga ett kärnvapen nu.

Israel har hävdat i snart tjugo år nu att Iran har ett kärnvapenprogram, utan att komma med några konkreta bevis. Varför inte berätta för IAEA:s inspektörer var de ska leta? Intressant i sammanhanget är att det också tycks cirkulera förfalskade bevis…

Inga kommentarer: